Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

АКАДЕМІЯ ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН І ТУРИЗМУ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ 

У 2021 РОЦІ 

НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

051

081

231

«Економіка» (ліцензійний обсяг – 10 осіб)

«Право»  (ліцензійний обсяг – 20 осіб)

«Соціальна робота» (ліцензійний обсяг – 10 осіб)

Термін навчання в аспірантурі: чотири роки.

Форми навчання: денна або заочна.

Навчання відбувається на умовах контракту – за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Вартість навчання за семестр: 8 250 грн ("Економіка", "Соціальна робота"), 10 500 грн ("Право").

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають диплом магістра (спеціаліста):

 • На програму за спеціальністю «Право» приймаються особи, які мають диплом спеціаліста або магістра права.
 • На програму за спеціальністю «Економіка» можливий вступ тих, хто має диплом спеціаліста, магістра за іншою спеціальністю та досвід роботи на посадах економіста, аналітика з економічних питань, спеціаліста з управлінської  роботи, спеціаліста державної служби,  керівника закладу (структурного підрозділу закладу.
 • На програму за спеціальністю «Соціальна робота» можливий вступ тих, хто має диплом спеціаліста, магістра за іншою спеціальністю та досвід роботи на посадах соціального працівника, фахівця з соціальної роботи, спеціаліста з соціальної  роботи, спеціаліста державної служби, соціального педагога, практичного психолога, керівника закладу (структурного підрозділу закладу) соціальної роботи.

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ 

Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури:

Основні:

 • заява вступника;
 • копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності та додаток до нього;
 • 2 фотографії 3х4;
 • дослідницька пропозиція з обраної абітурієнтом спеціальності.

Додаткові:

 • список опублікованих наукових праць і винаходів;
 • рекомендаційний лист(и) (зокрема, від потенційного роботодавця та/або вченого, зацікавленого у науковій співпраці з абітурієнтом у разі його вступу до аспірантури);
 • інші докази  спроможності  абітурієнта проводити наукові дослідження за обраною спеціальністю.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. Особова справа подається в швидкозшивачі з двома конвертами.

Інформація про вступ для іноземних студентів

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

Вступні випробування до аспірантури складаються з: 

 1. презентація та обговорення дослідницької пропозиції вступника;
 2. вступного іспиту із спеціальності в обсязі навчальної програми освітнього рівня магістра (спеціаліста), під час якого, зокрема, відбувається заслуховування та обговорення дослідницької пропозиції вступника;
 3. вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу ці сертифікати прирівнюють до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом).

Максимальна оцінка за кожне з випробувань – 100 балів. Вага кожного вступного випробування у конкурсному балі складає рівні частини.

Програми вступних іспитів

ВАЖЛИВІ ДАТИ

Прийом документів (Перша хвиля): з 24 січня до 11 березня 2022 р.

Вступні випробування (Перша хвиля): з 21 березня до 29 березня 2022 р.

Зарахування до аспірантури (Перша хвиля): з 1 квітня 2022 р.

Початок аудиторних занять (освітня складова програми) – з 07 жовтня 2022 р.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Тел. для довідок: 096-18-90-175 (Лесюк Тетяна Петрівна – завідувач аспірантури)

Електронна поштаscientific_dep@socosvita.kiev.ua

Адреса: м. Київ, Кільцева (Окружна) дорога, 3а, каб. 309