Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

    День Перемо́ги — державне свято Радянського Союзу, що відзначалося щорічно 9 травня «на згадку про переможне завершення Великої Вітчизняної війни радянського народу проти німецько-фашистських загарбників». Дата пов'язана з прийняттям капітуляції Німеччини у війні за московським часом. Встановлене указом президії Верховної Ради СССР від 8 травня 1945 року як день «всенародного торжества». 1965 року отримав статус державного свята й неробочого дня. Супроводжувався урочистими військовими парадами радянської армії на Червоній площі в Москві. Також святкувався у деяких країнах Варшавського договору. З 1991 року, після розвалу СРСР, продовжує святкуватися в низці пострадянських країн — Росії, Білорусі, Україні, Казахстані тощо. В українському законодавстві від 2000 року визначається як день «торжества безсмертного подвигу народу — переможця над фашизмом, всенародної пам'яті про його боротьбу за свободу і незалежність Батьківщини».

      День Перемоги Радянського Союзу над фашистською Німеччиною у Великій Вітчизняній війні був і залишається одним з найбільш шанованих свят у країнах колишнього Радянського Союзу. Перемога над фашистським безумством дісталася нам і всьому світу дуже дорогою ціною. Ні хто не забутий, ніщо не забуто. І ми будемо пам’ятати про це.

 

  — Рабінович П.М. Загальна декларація прав людини [Текст] / П.М. Рабінович, М.І. Хавронюк // Права людини і громадянина : навч. посіб. / за заг. ред. Рабіновича. — К. : Атіка, 2004. — С. 321 — 326

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  — Дженіс М. Катування, нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження або покарання [Текст] / М. Дженіс, Р. Кей, Е. Бредлі // Європейське право у галузі прав людини : джерела і практика застосування. — К. : АртЕк, 1997. — С.125 — 128.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  — Буроменський М.В. Міжнародно-правовий захист жертв війни [Текст] / М.В. Буроменський // Міжнародне право : навч. посіб. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — С.304 — 308.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  — Черкес М.Ю. Міжнародно-правове регулювання війн [Текст] / М.Ю. Черкес // Міжнародне право: підруч. — 5-те вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2006. — С.352 — 393.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  — Гончар Б.М. Друга світова війна. Перебіг подій 1941—1945 рр. [Текст] / Б.М. Гончар, М.Ю. Козицький, В.М. Мордвінцев [та ін.] // Всесвітня історія : навч. посіб. — К. : Знання, 2001. — С.281 — 284.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  — Голованов С.О. Друга світова війна, її основні етапи [Текст] / С.О. Голованов // Всесвітня історія : навч. посіб. — 2-ге вид. — К. : Каравела, 2009. — С.276 — 282.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  — Горбань А.Ю. Докорінний перелом у ході Другої світової війни та її завершення [Текст] / Ю.А. Горбань, Б.І. Білик, Л.В. Дячук [та ін.] // Історія сучасного світу : соціально-політична історія ХV — ХХ століть : навч. посіб. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К. : Вікар, 2003. — С.287 — 297.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  — Поляк Г.Б. Вторая мировая война и ее последствия [Текст] / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова // Всемирная история : учеб. пособ. — М. : Юнити Дана, 2000. — С.543 — 553.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  — Пасічник М.С. Національно-визвольний рух на теренах Західної України в 40—50 рр. [Текст] / М.С. Пасічник // Історія України : державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи : навч. посіб. — К. : Знання, 2005. — С.561 — 594.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  — Петровський В.В. Звільнення України. Наслідки війни [Текст] / В.В. Петровський, Л.О. Радченко, В.І. Семенко // Історія України : Неупереджений погляд : Факти. Міфи. Коментарі. — 2-ге вид., випр. та доп. — Х. : ВД «Школа», С.463 — 474.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  — Кучер В.І. Німецько-радянська війна 1941—1945 рр. [Текст] / за заг. ред. Кучера // Політична історія України. ХХ ст. Т. 4. — К. : Генеза, 2003. — 584 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  — Танцюра В.І. Закінчення Другої світової війни та її політичні наслідки для України [Текст] / за заг. ред. В.І. Танцюри // Політична історія України : посіб. — К. : «Академія», 2001. — С.129 — 131.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  — Макарчук В.С. Державно-територіальний статус західноукраїнських земель у період Другої світової війни (1939—1945 рр.). [Текст] : Історико-правове дослідження / за заг. ред. В.С. Макарчука. — К. : Атіка, 2007. — 368 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  — Коваль М.В. Україна в Другій світовій і великій вітчизняній війнах (1939—1945 рр.). Т. 12. [Текст] : навч. посіб. : у 15 т. / за заг. ред. М.В. Коваль. — К. : «Альтернативи»,  1999. — 336 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  — Головко М.Л. Суспільно-політичні організації та рухи України в період Другої світової війни. 1939—1945 рр. [Текст] : монографія / за заг. ред. М.Л. Головко. — К. : Олан, 2004. — 704 с.