Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Міжнародна асоціація навчальних і наукових закладів з підготовки кадрів для соціально-трудової сфери — це добровільне міжнародне об’єднання профспілкових і гуманітарних навчальних закладів, навчальних і наукових центрів з різних країн. До складу асоціації входить 19 навчальних закладів країн Європи та Азії:

 • Азербайджанська Академія праці і соціальних відносин (Азербайджан).
 • Міжнародний інститут трудових і соціальних відносин (Білорусь),
 • Гомельський філіал закладу освіти Федерації профспілок Білорусі Міжнародного інституту трудових і соціальних відносин (Білорусь).
 • Вітебський філіал закладу освіти Федерації профспілок Білорусі Міжнародного інституту трудових і соціальних відносин (Білорусь).
 • Навчально-дослідний центр Конфедерації профспілок Вірменії (Вірменія).
 • Інститут профспілкового руху Загальної Конфедерації Праці В’єтнаму (В’єтнам).
 • Тбіліський університет профспілок Грузії (Грузія).
 • Алматинський філіал Академії праці і соціальних відносин (Казахстан).
 • Навчально-методичний центр Федерації профспілок Узбекистану (Узбекистан).
 • Інститут праці при Конфедерації монгольських профспілок (Монголія).
 • Навчально-методичний центр ради Федерації профспілок Киргизії (Киргизія).
 • Санкт-Петербурзький Гуманітарний університет профспілок (Росія).
 • Академія соціоекономіки, екології, інженерінга (Болгарія).
 • Інститут праці Загальної Конфедерації праці Греції (Греція).
 • Інститут праці Національної конфедерації профспілок Молдови (Молдова).
 • Академія праці і соціальних відносин Федерації незалежних профспілок Росії (Росія).
 • Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України (Україна).
 • Харківський соціально-економічний інститут (Україна),
 • Інститут туризму Федерації профспілок України (Україна).

Президент асоціації — доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки Російської Федерації, академік Російської академії природничих наук ГРИЦЕНКО Микола Миколайович.

Міжнародна асоціація здійснює співпрацю членських організацій профспілкових вищих навчальних закладів країн євро-азійського простору з метою підготовки підвищення кваліфікації кадрів для соціально-трудової сфери, профспілкових кадрів; проводить підготовку спеціалістів за спільними програмами, конференції, семінари, наукові дослідження актуальних проблем, пов'язаних з формуванням і розвитком сучасних соціально-трудових відносин.

За період 1997 – 2011 рр. у Академії праці і соціальних відносин ФПУ організовано і проведено 32 конференції, спільно з асоціацією – 21 (у тому числі 16 студентських); взяли участь у роботі конференцій 6 700 осіб, від асоціації – 480.

Тільки в 2009/10 навчальному році на базі Академії проведені такі конференції:

 • 17 – 19 лютого 2010 р. - Міжнародна наукова конференція «Проблеми формування і розвитку громадянського суспільства».
 • 27 – 29 квітня 2010 р. - XV Щорічна Міжнародна наукова студентська конференція «Проблеми формування і розвитку громадянського суспільства: погляд молоді».
 • 23 – 25 лютого 2011 р. відбудеться Міжнародна наукова конференція «Проблеми формування і розвитку громадянського суспільства».

Голова Федерації профспілок України, народний депутат Хара В.Г., заступники Голови Федерації та члени Міжнародної асоціації навчальних і наукових закладів з підготовки кадрів для соціально-трудової сфери.  17 лютого 2010 р. м. їв

Засідання Міжнародної асоціації навчальних і наукових закладів з підготовки кадрів для соціально-трудової сфери.  2 червня  2010 р. м. Москва

Головні наукові публікації членів асоціації для забезпечення підвищення кваліфікації профспілкових кадрів:

 1. История профсоюзов России: этапы, события, люди. – М., 1999. – 590 с.
 2. Головко М.Л., Лисенко О.Є. Профспілки України у період Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 рр. – Навч. посібник. – К., Друкарня ФП України, 2001. – 311 с.
 3. Запесоцкий А.С. Образование: философия, культурология, политика. – М.: Наука, 2002. – 456 с.
 4. Нариси історії професійних спілок України / Федерація профспілок України. Головний редактор О.М. Стоян; керівник авторського колективу О.П. Реєнт. – Київ, 2002. – 732 с.
 5. Социальное партнерство. Краткий словарь-справочник. Ред. кол.: В.Н. Киселев и др. – М.: АТиСО, 2002. – 406 с.
 6. Цвих В.Ф. Профспілки в громадянському суспільстві: теорія, методологія, практика: Монографія. – К.: ВПЦ Київського Національного університету ім. Т.Шевченка, 2002. – 376 с. 
 7. Половко М.В., Рак В.С., Степанченко В.В. Охорона праці на малому підприємстві: Навч.-практ. посіб. – К.: Видавництво ТОВ «Курс», 2003. – 285 с.
 8. Головко М.Л. Суспільно-політичні організації та рухи України в період Другої світової війни. 1939 – 1945 рр.: Монографія – К.: Олан, 2004. – 704 с.
 9. Рак В.С., Половко М.В., Степаненко В.В. Охорона праці на підприємстві. Навчально-практичний посібник для модульної системи навчання. – К.: Видавництво ТОВ «Курс», 2004. – 120 с.
 10. Социальное государство: проблемы, тенденции, перспективы. Сборник, под общ. ред. ректора Академии труда и социальных отношений Н.Н. Гриценко. – М.: АТиСО, 2004. – 288 с.
 11. История профсоюзного движения Беларуси / Под. ред. Л.П. Козика. – Мн.: ФУ Аинформ, 2005. – 416 с.
 12. Профсоюзы России: современный этап. 1990 – 2005 годы. / Рук. авт. кол. заслуженный деятель науки Р.Ф., д.э.н., проф. Н.Н. Гриценко. М.: / Изд-во АТиСО, 2005. – 515 с.
 13. Добровольська Г.О. Професійні спілки України за умов утвердження незалежності держави. (1990 – 2002 рр.): Монографія. – Донецьк: Норд – Прес, 2007. – 431 с.
 14. Довідник голови первинної профспілкової організації. – К.: 2007, Федерація профспілок України. – 687 с.
 15. Половко М.В., Чумаченко І.П., Якібчук В.В. Охорона праці. Ч. 1: Правові та організаційні основи. – Навч. посібник. – К.: АПСВ, 2007. – 504 с.
 16. Тупиця О.Л. Профспілки в політичній системі сучасного суспільства: виміри функціонування. – Д.: Видавництво Дніпропетровського університету, 2008 – 352 с.
 17. Н.Н. Гриценко, Н.А. Волгин, Ю.Н. Попов, Ф.И. Шарков, А.А. Шулус. Основы социального государства: учебник для вузов / Под. общ. ред. Н.Н. Гриценко. – М.: Издат. дом «АТИСО», 2009. – 440 с.
 18. Каменецкий В.А. Основы социальной политики / В.А. Каменецкий, В.П. Патрикеев. – Москва: ЗАО Издательство «Экономики», 2010. – 951 с.