Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

25.05.2018 р.

Круглий стіл «Реклама освітнього закладу: сучасні стратегії та можливості»

15.05 - 16.05.2018 р.

Науково-практичний семінар «Комунікація в мережевому суспільстві: роль іноземних мов»

27.03.2018 р.

Науково-практичний круглий стіл «Український конституціоналізм: становлення та розвиток»

27.03.2018 р.

Круглий стіл «Впровадження кращих практик ЄС для створення сталого фінансового сектору України» 

22.03.2018 р.

Круглий стіл «Мережеве суспільство: ринок праці, соціальні відносини, роль профспілок» 

25.10.2017 р.

ІІ Круглий стіл «Запровадження програм підготовки докторів філософії з соціальної роботи» 

25.05.2017 р.

Майстер-клас для студентів в рамках круглого столу «Стан, проблеми та перспективи розвитку туристичної сфери та потреби ринку праці в туризмі»

16.05.2017 р.

Круглий стіл «Запровадження програм підготовки докторів філософії з соціальної роботи» 

07.12.2016 р.

Круглий стіл «Місцеве самоврядування: міжнародні стандарти та їх відображення в національному законодавстві» 

06.10.2016 р.

Круглий стіл «Гідна праця в Україні: рівні можливості та робочі стосунки» 

21.04.2016 р.

Круглий стіл «Залучення дітей до творчості – шлях до успіху»

21.04.2016 р.

Круглий стіл "Правові засади антикорупційної політики держави в умовах євроінтеграції та розбудови громадянського суспільства в Україні"

19.11.2015 р.

Круглий стіл з обговорення проблемних питань "Трудовий кодекс України"

24.09.2015 р.

Науково-практичний круглий стіл з питань реформування ринку праці

09.09.2013 р.

Круглий стіл «Про підготовку Концепції підвищення престижності праці в Україні»

20.03.2013 р.

Круглий стіл «Бачення молоддю особливостей інститутів сім'ї та шлюбу в ХХІ столітті»

28.02.2012 р.

Круглий стіл «Про ризики обов’язкової накопичувальної пенсійної системи та у зв’язку з цим дії профспілок»

13.12.2012 р.

Круглий стіл «Міжнародний день прав людини»

06.11.2012 р.

Круглий стіл «Імідж ВНЗ – показник стабільності»

25.10.2012 р.

Круглий стіл: «Україна після пенсійної реформи»

02.12. 2011 р.

Міжнародний експертний круглий стіл «Умови та перспективи реалізації конституційної реформи: досвід України та Росії»  

09.11.2011 р.

Круглий стіл «Сучасні проблеми визначення суб’єкта права власності на майно Федерації профспілок України» 

30.10.2009 р.

Круглий стіл «Проблеми професійної освіти фахівців соціальної роботи в Україні»