Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

        Міжнародний день миру встановлений резолюцією Генеральної  Асамблеєї ООН від 30 листопада 1982 р. відзначається в трєтій вівторок вересня.

          У 1986 р. в цей день з ініціативи філософа-миротворця Шрі Чинмоя пройшла символічна Ходьба Світу. Тепер щороку в Міжнародний день миру ООН люди більш як у 100 містах по усьому світі беруть участь у Ходьбі, виявляючи безмовну підтримку прогресу Організації Об'єднаних Націй у її роботі, спрямованій на мир в усьому світі.

        Учасники Ходьби несуть прапори Організації Об'єднаних Націй чи своїх країн. Вони вбачають у цьому можливість для людей усіх аціональностей, культур і ідеологій сконцентруватися на якостях людського духу, що формують основу для встановлення міцного миру.

      Генеральна Асамблея в резолюції 55/282 від 7 вересня 2001 р. ухвалила, що, починаючи з 2002 р. Міжнародний день миру щорічно відзначатиметься 21 вересня.

        На Асамблеї заявлено, що цей День відзначатиметься як день глобального припинення вогню і відмовом від насильства, запропонувавши всім державам і народам дотримуватись припинення воєнних дій протягом цього дня.

         ООН використовує святкування міжнародного Дня миру, для привернення уваги до своєї різнобічної роботи на підтримку миру і для того, щоб спонукати окремих людей, групи та громади на всій планеті до осмислення цих проблем та обміну інформацією і практичним досвідом діяльності щодо його досягнення.

          В Україні День миру відповідно до Указу Презедента України № 100 від 5 лютого 2002 р. відзначається щорічно.

 

  Активізація суспільно-політичного життя та зміцнення самостійності державного ладу // Конституція України - гарант захисту прав людини [Текст] : рекомендації щодо проведення у вищих навчальних закладах першої лекції / укл. М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, А.В.Кудін [та ін.]; за заг. ред. М.Ф.Степка.— К. : Знання, 2006. — 55 c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 — Рабінович П.М. Факультативний протокол до міжнародного пакту про громадянські та політичні права [Текст] / П.М. Рабінович, М.І. Хавронюк // Права людини і громадянина : навч. посіб. / за заг. ред. Рабіновича. — К. : Атіка, 2004. — С. 344 — 347

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 — Гіденс Е.  Світ без воєн? //Соціологія [Текст]  / Е. Гіденс. — К. : Основи, 1999. — С. 422 — 423

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 — Захист прав людини на регіональному рівні // Основи демократії [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. Бесонова, О. Бірюков, С. Бондарук; за заг. ред. А. Колодій. — К. : Ай Бі, 2002. — С. 185 — 192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 — Сорока М.М.   Угода про створення Співдружності Незалежних Держав// Світ відкриває Україну : Про зовнішню політику Української держави у 90-х роках ХХ століття [Текст] : Статті. Документи. Коментарі / М.М. Сорока. — К. : Київська правда, 2001. — С. 77 — 82

 

 

 

 

 

 

 

 

 —  Мирні засоби вирішення міжнародних спорів // Міжнародне право [Текст] : навч. посіб. / за ред. М.В. Буроменського. —К. : Юрінком Інтер, 2008. — С. 276 — 293

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 — Черкес М.Ю. Міжнародно-правове регулювання війн // Міжнародне право [Текст] : підруч. / М.Ю. Черкес. - 5-е вид., випр. і  доп. — К. : Знання, 2006. — С. 352 — 393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 — Окіс О. Інформація про результати діяльності Національної служби посередництва і примирення за перший квартал 2013 року — аналітика [Текст] / О. Окіс // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення. — 2013.—  № 3-4. — С. 34 — 46

 

 

 

 

 

 

 

 

 — Форесь О. Соціальний діалог  — кроки до взаємодії та співпраці — відділення НСПП в Хмельницькій області [Текст] / О. Форесь // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення. 2013. — № 5-6 — С. 27 — 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 — Протидія тероризму [Текст] / Брифінг НАТО. — 15 с.