Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Наукове дослідження на тему

"Кращі сталі практики європейської банківської справи"


в рамках проекту

"Фінансовий сектор ЄС як каталізатор сталого розвитку: європейська інтеграція, реформи, перспективи мережевої економіки" 

(програма європейського союзу «ЕРАЗМУС+»)


Матеріали досліджень

Гуляева Людмила, Жук Лариса. Реализация устойчивых инициатив в банковском секторе Европейского союза

Гуляєва Людмила. Посилення ролі фінансового сектора у забезпеченні сталого розвитку: європейський досвід для України

Гуляєва Людмила. Підвищення поінформованості українського суспільства щодо розвитку фінансового сектора європейського союзу як фактор успішної євроінтеграції України

Гуляєва Людмила. Трансформація фінансового сектору Європейського cоюзу: на шляху до cталої фінансової системи

Tkachenko Y., Huliaieva L. Pollutions - Social Responsibility and Green Banks as a Driver for Sustainable Development in Ukraine, on the Example of Privatbank // Pro-ecological Restructuring of Companies: Case Studies /Ed. by Gąsior, A. London: Ubiquity Press, 2019. P. 159-169.
 
 

Гуляєва Л. ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК: НА ШЛЯХУ ВІД ТЕОРЕТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ ДО РЕАЛЬНИХ ДІЙ. Фінансовий сектор Європейського союзу та сталий розвиток: європейський досвід, стратегічні орієнтири для України: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 6 червня 2019 р.) [За ред. Л.Гуляєвої, Т. Семигіної]. Київ: АПСВТ, 2019. С.7-8.    - Гуляєва Вступ 

Гуляєва Л.П. ГРАНТОВІ ПРОГРАМИ ЄС ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ. Ринок освітніх послуг: виклики сучасності. Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Київ, 11 червня 2019 р.) [Укл: Т. Семигіна, О. Корчинська, О. Жук ]. Київ: АПСВТ , 2019. С.25-27.