Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

АКАДЕМІЯ ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН І ТУРИЗМУ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ 

У 2022 РОЦІ   

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА УМОВИ

Відповідно до Наказу Міністерства освіти та науки України № 13-л від 20.01.2017 р. «Про ліцензування освітньої діяльності»  навчання в аспірантурі АПСВТ відбувається за спеціальностями:

051

081

231

«Економіка» (ліцензійний обсяг – 10 осіб)

«Право»  (ліцензійний обсяг – 20 осіб)

«Соціальна робота» (ліцензійний обсяг – 10 осіб)

Програми підготовки докторів філософії

Термін навчання в аспірантурі: чотири роки.

Форми навчання: денна або заочна.

З 2017 року навчання в аспірантурі передбачає прослуховування курсів (відвідування аудиторних занять) та виконання дослідницької роботи під керівництвом досвідченого науковця.

Навчання відбувається на умовах контракту – за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають диплом магістра (спеціаліста).

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ 

Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури:

Основні:

  • заява вступника;
  • копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності та додаток до нього;
  • 2 фотографії 3х4;
  • дослідницька пропозиція з обраної абітурієнтом спеціальності.

Додаткові:

  • список опублікованих наукових праць і винаходів;
  • рекомендаційний лист(и) (зокрема, від потенційного роботодавця та/або вченого, зацікавленого у науковій співпраці з абітурієнтом у разі його вступу до аспірантури);
  • інші докази  спроможності  абітурієнта проводити наукові дослідження за обраною спеціальністю.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. Особова справа подається в швидкозшивачі з двома конвертами.

Інформація про вступ для іноземних студентів

 

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

Вступні випробування до аспірантури складаються з: 

  1. заслуховування та обговорення дослідницької пропозиції вступника;
  2. вступного іспиту із спеціальності в обсязі навчальної програми освітнього рівня магістра (спеціаліста), під час якого, зокрема, відбувається заслуховування та обговорення дослідницької пропозиції вступника;
  3. вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу ці сертифікати прирівнюють до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом).

Максимальна оцінка за кожне з випробувань – 100 балів. Вага кожного вступного випробування у конкурсному балі складає рівні частини.

Програми вступних випробувань

ВАЖЛИВІ ДАТИ

Прийом документів (Перша хвиля): з 24 січня до 11 березня 2022 р.

Вступні випробування (Перша хвиля): з 21 березня до 29 березня 2022 р.

Зарахування до аспірантури (Перша хвиля): з 1 квітня 2022 р.

Початок аудиторних занять (освітня складова програми) – з 07 жовтня 2022 р.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Лесюк Тетяна Петрівна – завідувач аспірантури

Тел. для довідок: (044) 526–11–34,  (096) 18-90-175 

Електронна поштаscientific_dep@socosvita.kiev.ua

Адреса: м. Київ, Кільцева (Окружна) дорога, 3а, каб. 309