Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Шановні студенти!

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" та Положення Академії "Про індивідуальний навчальний план студента" ви маєте право на вибір навчальних дисциплін  в обсязі, що становить не менш 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС тієї програми, за якою ви навчаєтеся.

У другому семестрі І, ІІ та ІІІ курсу бакалаврату ви повинні зробити цей вибір. Для цього перейдіть на головну сторінку ресурсу Moodle і знайдіть посилання на рекомендації з  "Формування індивідуального плану" для вашої освітньої програми та курсу.

Нижче розміщений опис загальної процедури обрання та реєстрації дисциплін вибіркової частини освітніх програм (для ознайомлення):

До (ДАТА) (включно)  вам необхідно визначитись із переліком вибіркових дисциплін, які ви будете вивчати у наступному навчальному році.

  1. Спочатку уважно прочитайте цю інструкцію до кінця. Потім виконуйте вказівки по черзі.
  2. Ознайомтесь з переліком вибіркових дисциплін, які запропоновано до вивчення на відповідному курсі згідно з навчальним планом освітньої програми, за якою ви навчаєтесь. Для цього перейдіть за посиланням на текст освітньої програми і відкрийте PDF-файл навчального плану (НП) потрібної форми навчання (денна/заочна).
  3. Випишіть перелік пропонованих вибіркових дисциплін на наступний курс - окремо по кожному семестру. Занотуйте кількість кредитів на кожний семестр (якщо дисципліна викладається більше, ніж в одному семестрі, поділіть загальну кількість кредитів на кількість семестрів)
  4. Прочитайте анотації дисциплін (за посиланням).
  5. Пропонуємо обговорити вибір з іншими студентами групи та дійти загальної згоди щодо переліку вибіркових дисциплін. У випадку вибору дисципліни менш ніж 5-ма студентами відведений на лекції та практичні/семінарські заняття з викладачем час буде вкрай недостатнім. Це практично унеможливить якісне вивчення дисципліни, студентам буде запропоновано змінити вибір.
  6. Зробіть свій вибір, набираючи необхідну кількість кредитів на навчальний рік.
  7. Загальна кількість кредитів вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік має складати:

Для 2 курсу - ___ кредитів

Для 3 курсу - ___ кредитів

Для 4 курсу - ___ кредитів

  1. Скачайте бланк заяви на вибіркові дисципліни за посиланням і заповніть його.

У заголовку заяви вказуйте той курс, на якому ви навчаєтесь зараз.

  1. Поставте на заяві підпис. Зробіть фото або скан заяви (або роздрукуйте заповнену заяву) і надішліть цей документ на пошту кафедри. Тему листа заповніть як "<Прізвище> Вибіркові дисципліни на на _____курс ______20___/20___навчальний рік)"."

10. Приклад заповненої заяви можна подивитись тут.