Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ

 Внутрішні електронні ресурси навчальних матеріалів

  

Бібліотеки загальнодержавного значення


Республіканські та обласні універсальні наукові бібліотеки

Спеціальні бібліотеки
(бібліотеки науково-дослідних установ, навчальних закладів, підприємств, організацій)


Бібліотечні асоціації України


Науково-інформаційні центри України


Інші електронні ресурси

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

Періодичні видання з соціальних та поведінкових наук


Періодичні видання із соціальної роботи

Періодичні видання з маркетингу

Періодичні видання з економіки та менеджменту

Періодичні видання з фінансів, банківської справи та страхування

Періодичні видання з права