Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ

Внутрішні електронні ресурси навчальних матеріалів

  Бібліотеки загальнодержавного значення

                                   Спеціальні бібліотеки
(бібліотеки науково-дослідних установ, навчальних закладів, підприємств, організацій)


Публічні бібліотеки міст і районів

Бібліотечні асоціації України

Науково-інформаційні центри України

Довідкова інформація про бібліотеки України

Національні галузеві бібліотеки

Науково-інформаційні центри

Інші електронні ресурси

Періодичні видання з соціальних та поведінкових наук

Періодичні видання із соціальної роботи
Періодичні видання з маркетингу
Періодичні видання з економіки та менеджменту