Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Перелік додаткових платних освітніх послуг та їх вартості

 

№ з/п

Найменування послуги

Вартість, грн.

Примітка

1.

Повторне вивчення студентами Академії навчальної дисципліни та приймання семестрового контролю з неї

500

 

 

Вивчення додаткових дисциплін

150

із розрахунку за один кредит

2.

Консультування та приймання заліку

45

При складання акаденмрізниці чи акдемзаборгованості для осіб, які поновлюються або переводяться до Академії , та студентів, що вступили на продовження навчання

3.

Консультування та приймання екзамену

50

4.

Керівництво та захист курсової роботи

360

5.

Приймання кваліфікаційного екзамену

350

Для студентів, які поновились з метою проходження кваліфікаційної атестації

6.

Проведення захисту кваліфікаційної роботи

350

7.

Керівництво підготовкою та рецензування кваліфікаційної роботи:

Øвипускної роботи бакалавра;

Øмагістерської роботи

 

 

1500

1800

8.

Виготовлення диплому про вищу освіту

150

9.

Виготовлення додатку до диплому про вищу освіту

200

10.

Виготовлення та видача дублікатів документів у разі їх втрати та з інших причин:

 

 

    диплому про вищу освіту

 

450

30 грн. - вартість друкування, 300 грн. – підготовка та передача інформації для виготовлення диплому, 120 грн. – накладні витрати

    додатку до диплому про вищу освіту

500

40 грн. - вартість друкування та персоналізації, 350 грн. – підготовка та передача інформації для виготовлення додатка до диплому, 110 – накладні витрати

    студентського квитка

150

85 грн. - вартість виготовлення, 65 грн. – накладні витрати.

 

 Переглянути наказ