Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Вартість навчання в АПСВТ у 2019/2020 н.р.

за І навчальний семестр

Спеціальність Вартість навчання, грн.


Код


Назва

 

Освітній рівень

Бакалавр

Освітній рівень

Магістр

Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання
054 Соціологія 6480 3600 8100 7500
072 Фінанси, банківська справа та страхування 7200 4080 8100 7500
072 Фінанси, банківська справа та страхування (навчання англійською) 9000      
073 Менеджмент 7200 4080 8100 7500
075 Маркетинг 7200 4080 8100 7500
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 7200 4080 8100 7500
081 Право 8700 4500 8100 7500
231 Соціальна робота 8100 4080 8700 8100
242 Туризм 7500 4500