Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Приймальна комісія 2024

Якщо тебе цікавить навчання в АПСВТ - виконай наступні кроки, щоб подати заявку:

1. Оберіть бакалаврську або магістерську програму та заповніть анкету.
2. Після отримання заповненої аплікаційної форми, один із консультантів приймальної комісії зателефонує Вам, щоб детально ознайомити з процесом вступу до АПСВТ.
3. Підпиши намір на навчання з АПСВТ.

Розроблені у співпраці зі стейкхолдерами, здобувачами, роботодавцями та галузевими експертами, освітньо-професійні програми АПСВТ пропонують практико-орієнтовані підходи та механізми для здобуття вищої освіти в Академії результатом яких є комплексність підготовки майбутніх фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та розв’язувати складні задачі у різних спеціальностях.

Переваги навчання в АПСВТ
-студентоцентрований підхід до навчання;
-створення умов для саморозвитку та самовдосконалення здобувачів вищої освіти і в навчальному, і в науковому та культурно-мистецькому житті;
-формування та реалізація навичок «soft skills»;
-реалізація індивідуальної траєкторії зростання здобувачів;
-сприяння в працевлаштуванні випускників.
-орієнтація на засвоєння матеріалу освітніх компонентів через призму його адаптації до реальної практики на підприємствах, організаціях, державних структурах;
-модульна програма для отримання студентами додаткових знань і навичок, корисних для сучасного життя;
-індивідуальний підхід до кожного здобувача вищої освіти;
-дистанційна підтримка навчання;