Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Склад профкому ППО АПСВТ

 1. Карпенко Н.В. – голова первинної профспілкової організації, голова комісії по виконанню колективного договору  (доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту)
 2. Лесюк Т.П. – заступник голови профорганізації, голова комісії з  питань соціального захисту членів профспілки та соцстраху  (завідувач аспірантури)
 3. Азенко Л.А – голова комісії з  питань обліку членів профспілки та організаційної роботи (старший лаборант кафедри фінансів та маркетингу)
 4. Алдушин П.І. – голова комісії з питань співпраці з ФПУ (завідувач гуртожитку)
 5. Василець Н.М. - скарбник профкому, голова комісії з  питань заробітної плати та нормування праці (зав. кафедри економіки підприємства та менеджменту)
 6. Власов А.О – голова комісії з питань ведення документації (старший викладач  кафедри адміністративного, господарського та фінансового права)
 7. Дураєва Н.В. - голова комісії з організаційно-масової роботи (завідувач сектора студентського обліку навчально-методичного відділу)
 8. Копестиренський В.К. - голова комісії з питань забезпечення умов праці працівників АПСВТ (працівник експлуатаційно-господарського відділу)
 9. Римаренко І.В. – голова комісії з питань роботи з молоддю (старший викладач кафедри адміністративного, господарського та фінансового права)
 10. Проскура О.І. – голова комісії з питань культурно-масової роботи (швейцар експлуатаційно-господарського відділу)

 

Профгрупорги:

 1. Азенко Л.А. – старший лаборант кафедри фінансів та маркетингу
 2. Алдушин П.І. – завідувач гуртожитку
 3. Пастернак І.І. – начальник навчально-методичного відділу
 4. Проскура О.І. – швейцар експлуатаційно-господарського відділу
 5. Римаренко І.В. – старший викладач кафедри адміністративного, господарського та фінансового прав