Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Ліцензія на проведення освітньої діяльності

Ліцензія Міністерства освіти і науки України  на надання освітніх послуг, пов'язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста, магістра. Рішення про переоформлення ліцензії затверджене наказом МОН України № 91-л від 10.05.2017 р. (ознайомитись на сайті МОНУ).

Відомості про право здійснення освітньої діяльності Академії за освітніми рівнями та спеціальностями, ліцензійні обсяги набору розміщені на сайті МОНУ (ознайомитись на сайті МОНУ)

Сертифікат про акредитацію 

 Освітній рівень "Бакалавр" 

 • 231 Соціальна робота - №556, виданий 23 липня 2020 р., термін дії до 23 липня 2025 р.
 • 6.030101 Соціологія - Серія НІ-ІІ №1171816, виданий 11 серпня 2014 р., термін дії до 1 липня 2019 р.
 • 6.030401 Правознавство - Серія НІ-ІІ №1171818, виданий 11 серпня 2014 р., термін дії до 1 липня 2019 р.
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - Серія АП №11009149, виданий 6 березня 2019 р., термін дії до 1 липня 2027 р.
 • 075 Маркетинг - №511, виданий 23 липня 2020 р., термін дії до 23 липня 2025 р.
 • 6.030508 Фінанси і кредит - Серія НІ-ІІ №1171822, виданий 11 серпня 2014 р., термін дії до 1 липня 2019 р.
 • 073 Менеджмент - №510, виданий 23 липня 2020 р., термін дії до 23 липня 2025 р.
 • 242 Туризм - Серія АП №11009148, виданий 6 березня 2019 р., термін дії до 1 липня 2023 р.

     Освітній рівень "Магістр

 • 231 Соціальна робота - №195, виданий 28 січня 2020 р., термін дії до 28 січня 2025 р. 
 • 8.03010101 Соціологія - Серія НІ-ІV №1171817, виданий 11 серпня 2014 р., термін дії до 1 липня 2019 р.                             
 • 8.03040101 Правознавство - Серія НІ-ІV №1176479, виданий 3 липня 2015 р., термін дії до 1 липня 2025 р.                     
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - Серія АП №11001485, виданий 27 лютого 2018 р., термін дії до 1 липня 2023 р.  
 • 8.03050701 Маркетинг - Серія НІ-ІV №1180450, виданий 6 липня 2016 р., термін дії до 1 липня 2026 р.                                
 • 8.03050801 Фінанси і кредит - Серія НІ-ІV №1176480, виданий 3 липня 2015 р., термін дії до 1 липня 2025 р.  
 • 073 Менеджмент Серія АП №11008680, виданий 23 квітня 2019 р., термін дії до 1 липня 2024 р.