Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Ліцензія на проведення освітньої діяльності

Ліцензія Міністерства освіти і науки України  на надання освітніх послуг, пов'язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста, магістра. Рішення про переоформлення ліцензії затверджене наказом МОН України № 91-л від 10.05.2017 р. (ознайомитись на сайті МОНУ).

Відомості про право здійснення освітньої діяльності Академії за освітніми рівнями та спеціальностями, ліцензійні обсяги набору розміщені на сайті МОНУ (ознайомитись на сайті МОНУ)

Сертифікат про акредитацію 

 Освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр" 

 • 6.130102 Соціальна робота - Серія НІ-ІІ №1171824, виданий 11 серпня 2014 р., термін дії до 1 липня 2019 р.
 • 6.030101 Соціологія - Серія НІ-ІІ №1171816, виданий 11 серпня 2014 р., термін дії до 1 липня 2019 р.
 • 6.030401 Правознавство - Серія НІ-ІІ №1171818, виданий 11 серпня 2014 р., термін дії до 1 липня 2019 р.
 • 6.030504 Економіка підприємства - Серія НІ-ІІ №1148868, виданий 3 жовтня 2011 р., термін дії до 1 липня 2016 р.
 • 6.030507 Маркетинг - Серія НІ-ІІ №1171820, виданий 11 серпня 2014 р., термін дії до 1 липня 2019 р.
 • 6.030508 Фінанси і кредит - Серія НІ-ІІ №1171822, виданий 11 серпня 2014 р., термін дії до 1 липня 2019 р.
 • 6.030601 Менеджмент - Серія НІ-ІІ  №1173427, виданий 9 лютого 2015 р., термін дії до 1 липня 2019 р.
 • 6.140103 Туризм - Серія АП №11005441, виданий 11 липня 2018 р., термін дії до 1 липня 2023 р.

    Освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст

 • 7.13010201 Соціальна робота - Серія НІ-ІІІ №1171825, виданий 11 серпня 2014 р., термін дії до 1 липня 2019 р.
 • 7.03010101 Соціологія - Серія НІ-ІІІ №1180229, виданий 6 липня 2016 р., термін дії до 1 липня 2026 р.
 • 7.03040101 Правознавство - Серія НІ-ІІІ №1171819, виданий 11 серпня 2014 р., термін дії до 1 липня 2019 р.
 • 7.03050401 Економіка підприємства - Серія НІ-ІІІ №1148869, виданий 3 жовтня 2011 р., термін дії до 1 липня 2016 р.
 • 7.03050701 Маркетинг - Серія НІ-ІІІ №1171821, виданий 11 серпня 2014 р., термін дії до 1 липня 2019 р.
 • 7.03050801 Фінанси і кредит - Серія НІ-ІІІ №1171823, виданий 11 серпня 2014 р., термін дії до 1 липня 2019 р.
 • 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування - Серія НІ-ІІІ №1173428, виданий 9 лютого 2015 р., термін дії до 1 липня 2017 р.

  Освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр

 • 8.13010201 Соціальна робота - Серія НІ-ІV №1171826, виданий 11 серпня 2014 р., термін дії до 1 липня 2019 р. 
 • 8.03010101 Соціологія - Серія НІ-ІV №1171817, виданий 11 серпня 2014 р., термін дії до 1 липня 2019 р.                             
 • 8.03040101 Правознавство - Серія НІ-ІV №1176479, виданий 3 липня 2015 р., термін дії до 1 липня 2025 р.                     
 • 8.03050401 Економіка підприємства - Серія НІ-ІV №1148870, виданий 3 жовтня 2011 р., термін дії до 1 липня 2016 р.     
 • 8.03050701 Маркетинг - Серія НІ-ІV №1180450, виданий 6 липня 2016 р., термін дії до 1 липня 2026 р.                                
 • 8.03050801 Фінанси і кредит - Серія НІ-ІV №1176480, виданий 3 липня 2015 р., термін дії до 1 липня 2025 р.