Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Ліцензія на проведення освітньої діяльності

Ліцензія Міністерства освіти і науки України на надання освітніх послуг, пов'язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, магістра та доктора філософії відповідно до рішення МОНУ про переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіатам у сфері вищої освіти, наказ №26-л від 04.03.2021 р. (ознайомитись на сайті МОНУ: наказ, протокол стор. 72-75).

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Академії за освітніми рівнями та спеціальностями, ліцензійні обсяги набору розміщені на сайті МОНУ (ознайомитись на сайті МОНУ).

Сертифікат про акредитацію 

 Освітній рівень "Бакалавр" 

 • 231 Соціальна робота - №556, виданий 23 липня 2020 р., термін дії до 23 липня 2025 р.
 • 054 Соціологія - Серія НІ №1188634, виданий 02 серпня 2017 р., термін дії до 01 липня 2019 р. Дія продовжена до 01 липня 2021 р.
 • 081 Право - №1686, виданий 11 червня 2021 р., термін дії до 1 липня 2026 р.
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - Серія АП №11009149, виданий 6 березня 2019 р., термін дії до 01 липня 2027 р.
 • 075 Маркетинг - №511, виданий 23 липня 2020 р., термін дії до 23 липня 2025 р.
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування - №1498, виданий 21 травня 2021 р., термін дії до 1 липня 2026 р. 
 • 073 Менеджмент - №510, виданий 23 липня 2020 р., термін дії до 23 липня 2025 р.
 • 242 Туризм - Серія АП №11009148, виданий 6 березня 2019 р., термін дії до 01 липня 2023 р.

     Освітній рівень "Магістр

 • 231 Соціальна робота - №195, виданий 28 січня 2020 р., термін дії до 28 січня 2025 р.                        
 • 081 Право - Серія НІ №1188641, виданий 02 серпня 2017 р., термін дії до 01 липня 2025 р.                     
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - Серія АП №11001485, виданий 27 лютого 2018 р., термін дії до 01 липня 2023 р.  
 • 075 Маркетинг - Серія НІ №1188642, виданий 02 серпня 2017 р., термін дії до 01 липня 2026 р.                                
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування - Серія НІ №1188643, виданий 02 серпня 2017 р., термін дії до 01 липня 2025 р.  
 • 073 Менеджмент Серія АП №11008680, виданий 23 квітня 2019 р., термін дії до 01 липня 2024 р.