Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ серія КВ № 21787-1168ПР  від 21.12.2015 р. 

Фахове видання з економічних наук (Наказ МОН України №1222 від 07.10.2016 р.) та з юридичних наук (Наказ МОН України №1604 від 22.12.2016)

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Вікторія Буяшенко, д.філос.н., Академія праці, соціальних відносин і туризму  – голова редколегії журналу

Економічні науки

Олена Корчинська, д.екон. н., Академія праці, соціальних відносин і туризму редактор тематичного випуску

Марцін Бакієвіч, PhD з економіки, Варшавський педагогічний університет ім. Януша Корчака (Польща)

Руслан Буряк, д.екон. н., Національний університет біоресурсів і природокористування України

Зоя Васильченко, д.екон. н., Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Аркадіуш Дурасевіч, PhD з економіки, Варшавський педагогічний університет ім. Януша Корчака (Польща)

Віра Куценко, д.екон. н., Університет менеджменту освіти НАПН України

Лідія Романова, д.екон. н., Міжрегіональна академія управління персоналом

Ігор Чорнодід, д.екон. н., Академія праці, соціальних відносин і туризму

Катерина Якуба, д.екон. н., Академія праці, соціальних відносин і туризму

Юридичні науки

Юрій Оніщик, д.юрид.н., Академія праці, соціальних відносин і туризму редактор тематичного випуску

Амір Алієв, д.юрид. н., Бакинський державний університет (Азербайджан)

Валерій Глушков, д.юрид.н., Академія праці, соціальних відносин і туризму

Олена Майданник, д.юрид.н., Академія праці, соціальних відносин і туризму

Олександр Мотлях, д.юрид.н., Національна академія внутрішніх справ МВС України

Олексій Остапенко, д.юрид.н., Національний університет «Львівська політехніка»

Сергій Пєтков, д.юрид.н., Донецький юридичний інститут МВС України

Олександр Світличний, д.юрид.н., Національний університет біоресурсів і природокористування України

Євген Соболь, д.юрид.н., Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка

Соціальна робота

Олена Карагодіна, д.мед.н., Академія праці, соціальних відносин і туризму редактор тематичного випуску

Тетяна Лях, к.пед.н., Київський університет ім. Бориса Грінченка

Ренате Вайнола, д.пед.н., Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Мірослав Гревінський, д-р габ., Варшавський педагогічний університет ім. Януша Корчака (Польща)

Cергій Дворяк, д.мед.н., Академія праці, соціальних відносин і туризму

Дар’я Завіршек, PhD з соціальної роботи, Університет Любляни (Словенія)

Анна Метері, PhD з соціальної роботи, Університет Тампере (Фінляндія)

Жанна Петрочко, д.пед.н., Інститут проблем виховання НАПН України

Тетяна Семигіна, д. політ. наук, Академія праці, соціальних відносин і туризму – головний редактор журналу