Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Академія створена на базі українського учбово-методичного центру Федерації профспілок України відповідно до закону України «Про освіту» та постанови Конгресу Федерації профспілок України «Про систему профспілкового навчання, підготовки і перепідготовки профкадрів, розвиток профспілкової науки» від 29.01.1993р. № К-1-15 та постанови президії Федерації профспілок України від 05.05.1993р. №П-4-1 «Про Академію праці і соціальних відносин Федерації профспілок України», як вищий навчальний заклад.

25 вересня 2012 року президія Федерації профспілок прийняла рішення про об’єднання вищих учбових закладів Федерації професійних спілок України у єдиний потужний вищий учбовий заклад. 

У 2013/2014 році на підставі постанови президії Федерації профспілок України від 28.02.2013  № П-16.20  «Про зміну найменування Академії праці і соціальних відносин ФПУ та затвердження нової редакції Статуту» відбулося перейменування назви Академії на Академію праці, соціальних відносин і туризму. 1 вересня 2014 року студенти Інституту туризму були переведені на навчання до Академії праці, соціальних відносин і туризму, а 31 січня 2015 року Інститут туризму Федерації професійних спілок України припинив свою діяльність як самостійна юридична особа. 

Академія входить до системи освіти і діє відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Цивільного кодексу України, постанов виробних органів ФПУ, а також постав Кабінету Міністрів України та наказам Міністерства освіти і науки  України. 

За невеликий проміжок часу, нікому невідомий заклад освіти перетворився у конкурентоздатний вищий навчальний заклад. Свідоцтвом тому є визнання громадськості. У 1999 р. Академія була лауреатом Всеукраїнського рейтингу популярності та якості «Золота фортуна—99», отримала вищу нагороду рейтингу «Софія Київська» та Диплом переможця за перше місце серед профспілкових вищих закладів.

У червні 2002 р. в Українському домі підводились підсумки чергового рейтингу «Софія Київська». Академія була представлена в декількох номінаціях, і була визнана кращою серед вищих закладів освіти України у впровадженні нових освітніх технологій для підготовки кадрів соціально-трудової сфери. У березні 2007 р. у рейтингу недержавних вузів Міністерства освіти і науки України Академія посіла перше місце. 

Академію праці, соціальних відносин і туризму було визнано переможцем у номінації «Вибір України 2016 року» серед підприємств, які працюють в Україні, згідно з показниками фінансово-господарської діяльності (за офіційними даними державних органів статистики).

За роки свого існування в стінах Академії було підготовлено 25 тисяч фахівців соціальної сфери, друга вища освіта надана більше 3 тис. осіб. За весь період існування в Академії організовано навчання для більш як 400 груп слухачів. Майже 15 тис. осіб підвищили свою кваліфікацію, з яких біля 9,5 тис. профспілкових спеціалістів та активу і майже 5,5 тис. осіб – орендарів інших організацій.

Ця робота проводилася на чотирьох факультетах: юридичному, економічному, факультеті соціального управління та факультеті підвищення кваліфікації профспілкових кадрів. З метою упорядкування освітньої діяльності у 2012 р. були внесені зміни до організаційної структури Академії. Сьогодні у структурі Академії праці, соціальних відносин і туризму діють центр профспілкової освіти, юридичний факультет, факультет економіки, соціальних технологій та туризму.   

У навчальному закладі працюють 83 науково-педагогічних працівників (75 штатних та  сумісників), з яких 8 докторів наук, професорів; 41  кандидати наук,  34 доценти.