Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

 

Порядок оформлення і видачі посвідчення закордонного українця

https://zakordonniukrainci.mfa.gov.ua/nacionalna-komisiya-z-pitan-zakordonnih-ukrayinciv/poryadok-oformlennya-i-vidachi-posvidchennya-zakordonnogo-ukrayincya

 
 

 

 

 

ЗАПОВНІТЬ ОНЛАЙН АНКЕТУ ДЛЯ ВСТУПУ

Інформація для вступників - іноземних громадян та осіб без громадянства

Організація роботи з іноземними студентами

Відповідальний за роботу з іноземними студентами: 

Організацією навчання, проживання, медичного обслуговування,  громадського і спортивного життя іноземних громадян в Академії візовою підтримкою займається відділ по роботі з іноземними студентами.


Перелік спеціальностей та спеціалізацій

Шифр

Назва спеціальності

Спеціалізації

081

Право

 1. Адміністрування у сфері публічних відносин 
 2. Кримінальна юстиція та правозахисна діяльність
 3. Цивільне право. Трудове право
 4. Конституційне забезпечення громадянського суспільства, державної влади та місцевого самоврядування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 1. Зовнішньо-економічна діяльність
 2. Підприємництво

075

Маркетинг

 1. Інтернет маркетинг
 2. Міжнародний маркетинг

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 1. Корпоративні фінанси
 2. Міжнародні фінанси

054

Соціологія

 1. Аналітична соціологія

231

Соціальна робота

 1. Соціально-психологічне консультування
 2. Соціальна реабілітація

073

Менеджмент

 1. Інвестиційний менеджмент
 2. Соціальний менеджмент
 3. Менеджмент туристичної індустрії
 242  Туризм
 1. Готельно-ресторанна справа 
 2. Екскурсійна та анімаційна діяльність 
 3. Туристичний бізнес

 

Освітні рівні – бакалавр, магістр, доктор філософії

Форми навчання – денна, заочна (дистанційна)

Мови навчання – українська

Вартість навчання

 • підготовчі курси – 1200$;
 • 1 – 4 курси бакалаврату (за 1 рік навчання) – 1200$ для денної форми навчання, 600$ для заочної (дистанційної) форми навчання;
 • магістратура (за 1 рік навчання) – 1500$ для денної форми навчання,   800$ для заочної форми навчання;
 • докторантура (ступінь доктора філософії, за 1 рік навчання) – 2000$.

Тривалість навчання:

 • підготовчі курси – 1 рік;
 • освітній рівень бакалавр – 4 роки;
 • магістр – 1,5 роки після програми бакалавра;
 • освітній рівень  доктор філософії - 4 роки після програми магістра.

Терміни вступу:

 • на підготовчі курси до 15 листопада
 • на освітні програми бакалавра та магістра до 15 жовтня на денну форму навчання,  до 1 березня та до 1 листопада на заочну (дистанційну) форму навчання

Вимоги до абітурієнтів:

 • наявність відповідного рівня освіти (для вступу на програми бакалавра - середньої освіти, для вступу на програми  магістра – ступінь бакалавра, для вступу на програми доктора філософії – ступінь магістра);
 • задовільний стан здоров'я.

Документи, що подаються для вступу:

 1. Заява встановленого зразка;
 2. копія паспорта; 
 3. документ про освіту і отримані з навчальних дисциплін оцінки (бали); 
 4. медичний сертифікат (довідка) про стан здоров’я, завірений офіційним  органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;
 5. академічну довідку, видану іноземним/українським закладом освіти (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу); 
 6. свідоцтво про закінчення підготовчих курсів (за наявності);
 7. 4 фотокартки розміром 30x40 мм, кольорові, матові;
 8. паспорт (пред'являється особисто).

Документи, наведені в п.п. 2-5, повинні бути перекладені українською мовою і засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у встановленому державними органами України порядку, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України.

Умови вступу:

Прийом на навчання здійснюється на конкурсній основі на підставі оцінювання документів абітурієнта про попередню освіту та вступних випробувань у формі співбесіди, яка проводиться дистанційно з використанням Інтернет технологій (наприклад Skype).

Організація навчання:

Після зарахування з абітурієнтом укладається угода на навчання та надсилається йому запрошення на навчання (або запрошення на сесії для студентів заочної (дистанційної) форми навчання) встановленої форми для оформлення візи чи підтвердження необхідності в’їзду в Україну.

Студенти денної форми навчання навчаються відповідно до затверджених графіків навчального процесу, які передбачають постійну присутність студента в Академії крім періодів канікул.

На заочній (дистанційній) формі навчання використовуються дистанційні технології на базі системи дистанційної освіти MOODLE. Для складання підсумкового контролю з навчальних дисциплін студенти приїздять до Академії щонайменше один раз на рік влітку (до 30 днів).

Організація проживання, харчування та медичного обслуговування:

 • На період навчання Академія надає іноземним студента місця в гуртожитку готельного типу. Вартість проживання становить 2-5$/доба.
 • В Академії працює пункт громадського харчування. Орієнтовна вартість сніданку 2-3$, обіду 2-5$.

Медичне обслуговування іноземного студента здійснюється закладами охорони здоров’я на підставі придбаних раніше страхових полісів.

Read in English