Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

22.03.2018 р.

Круглий стіл «Мережеве суспільство: ринок праці, соціальні відносини, роль профспілок»

 

25.10.2017 р.

ІІ Круглий стіл «Запровадження програм підготовки докторів філософії з соціальної роботи»

 

25.05.2017 р.

Майстер-клас для студентів в рамках круглого столу «Стан, проблеми та перспективи розвитку туристичної сфери та потреби ринку праці в туризмі»


16.05.2017 р.

Круглий стіл «Запровадження програм підготовки докторів філософії з соціальної роботи»

 

07.12.2016 р.

Круглий стіл «Місцеве самоврядування: міжнародні стандарти та їх відображення в національному законодавстві»

 

06.10.2016 р.

Круглий стіл «Гідна праця в Україні: рівні можливості та робочі стосунки»

 

21.04.2016 р.

Круглий стіл «Залучення дітей до творчості – шлях до успіху»


21.04.2016 р.

Круглий стіл "Правові засади антикорупційної політики держави в умовах євроінтеграції та розбудови громадянського суспільства в Україні"


19.11.2015 р.

Круглий стіл з обговорення проблемних питань "Трудовий кодекс України"


24.09.2015 р.

Науково-практичний круглий стіл з питань реформування ринку праці


09.09.2013 р.

Круглий стіл «Про підготовку Концепції підвищення престижності праці в Україні»


20.03.2013 р.

Круглий стіл «Бачення молоддю особливостей інститутів сім'ї та шлюбу в ХХІ столітті»


28.02.2012 р.

Круглий стіл «Про ризики обов’язкової накопичувальної пенсійної системи та у зв’язку з цим дії профспілок»


13.12.2012 р.

Круглий стіл «Міжнародний день прав людини»


06.11.2012 р.

Круглий стіл «Імідж ВНЗ – показник стабільності»


25.10.2012 р.

Круглий стіл: «Україна після пенсійної реформи»


02.12. 2011 р.

Міжнародний експертний круглий стіл «Умови та перспективи реалізації конституційної реформи: досвід України та Росії» 

 

09.11.2011 р.

Круглий стіл «Сучасні проблеми визначення суб’єкта права власності на майно Федерації профспілок України»

 

30.10.2009 р.

Круглий стіл «Проблеми професійної освіти фахівців соціальної роботи в Україні»

 

15.12.2005 р.

Круглий стіл за результатами Конкурсу соціологічних проектів серед студентів та аспірантів ВНЗ України «Гендерна проблема очима молоді»