Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Навчальний рік 2017/2018


Денна форма навчання - (Семестр 1 / Семестр 2)

Заочна форма навчання - (Семестр 1 / Семестр 2)

Перепідготовка - (Семестр 1 / Семестр 2)

Дніпро - Розклад