Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

1. Перепідготовка спеціалістів з присвоєнням кваліфікації — це професійне навчання, яке дає можливість отримати іншу спеціальність на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліста» чи «магістра».

На перепідготовку спеціалістів приймаються особи, які мають документ державного зразка про повну вищу освіту (диплом спеціаліста чи магістра), або навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» чи «магістр».

Перепідготовка спеціалістів здійснюється за такими спеціальностями:

Спеціальність

Термін навчання

Правознавство 3 роки
Економіка підприємства 2,5 роки
Фінанси 2,5 роки
Маркетинг 2,5 роки

Менеджмент організацій і адміністрування

спеціалізації:

  • менеджмент установ соціальної сфери;
  • інвестиційних менеджмент;
  • менеджмент туристичної індустрії
1,5 роки
Соціологія 2 роки
Соціальна робота 2 роки

 


2. Перепідготовка спеціалістів без присвоєння кваліфікації — це спеціалізація у рамках раніше здобутої спеціальності за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» чи «Магістр». Термін навчання 6 місяців (500 навчальних годин).

   Перепідготовка спеціалістів без присвоєння кваліфікації здійснюється за різними освітніми програмами.

3. Підвищення кваліфікації фахівців здійснюється за навчальними програмами: