Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Кафедра соціальної роботи та практичної психології Академії праці, соціальних відносин і туризму заснована у 2000 році. Провадить освітню підготовку бакалаврів, магістрів та докторів філософії за спеціальністю 231 "Соціальна робота". У кожній з освітніх програм 25% часу відведено дисциплінам вільного вибору студентів. Відтак за бажанням студенти можуть набути додаткових компетентностей щодо: 

 • Соціально-психологічного консультування (бакалаврат, магістратура)

 • Соціальної профілактики та реабілітації (бакалаврат)
 • Менеджменту соціального проекту (бакалаврат) 
 • Управління соціальним проектом (магістратура) 
 • Медіації та управління конфліктами (магістратура)

Зміст дисциплін вибіркової частини програми підготовки докторів філософії залежить від індивідуальних потреб слухачів та напряму їх наукового пошуку. 

Презентація кафедри 

 

Соціальна робота сьогодні – одна з найактуальніших професій в Україні й за кордоном. Все населення нашої країни страждає від війни, більше 10 мільйонів мирних жителів покинули чи втратили свої домівки. Майже кожна людина з числа переміщених осіб потребує соціальної допомоги, близько 60% українців наразі та роками надалі потребуватимуть психологічної підтримки. Все це – робота соціальних працівників. Ми підтримуємо в скруті, допомагаємо налагодити життя після тяжких потрясінь. Разом з лікарями, психологами, вчителями, правниками надаємо найнеобхідніше, консультуємо, супроводжуємо, реабілітуємо, відновлюємо.

 

 

Чому варто отримати вищу освіту з соціальної роботи саме НА НАШІЙ КАФЕДРІ

 1. Ми навчаємо за цікавими оригінальними програмами, викладаємо багато дисциплін психологічного блоку.

 2. Потужна складова нашого навчання – практично орієнтовані дисципліни та практики в різних закладах соціальної роботи і недержавних організаціях.
 3. Ми навчаємо в невеликих групах, багато працюємо індивідуально, провадимо дистанційне навчання, надаємо доступ до електронних інформаційних ресурсів і заохочуємо до наукових досліджень.
 4. Наші викладачі – спеціалісти високого класу зі значним практичним досвідом.
 5. Ми пропонуємо багато вибіркових дисциплін, що охоплюють різні напрями соціальної роботи і проблеми різних груп клієнтів.
 6. Ми надаємо можливість отримати якісну підготовку з іноземних мов і підтримуємо академічну мобільність студентів.
 7. Ми цінуємо практичний досвід наших студентів, вітаємо поєднання роботи і навчання.

Навчальні дисципліни (бакалавр)

Навчальні дисципліни (магістр)

 

Пріоритети кафедри:

 • Висока якість теоретичного навчання

 • Забезпечення максимальних можливостей для практичної підготовки
 • Підтримка ініціатив та відповідальності студентів
 • Створення сприятливого освітнього середовища, соціально-психологічна підтримка в період навчання

 

Можливості працевлаштування випускників кафедри

 • Працівники ФПУ, Міністерства соціальної політики України

 • Спеціалісти органів державного та місцевого управління з соціальних питань
 • Спеціалісти державних соціальних служб
 • Працівники соціально-психологічної служби загальноосвітніх та вищих авчальних закладів
 • Інспектори центрів зайнятості та працевлаштування, фахівці кадрових агенцій
 • Фахівці центрів соціальної профілактики, соціальної реабілітації, соціального обслуговування
 • Фахівці служби посередництва і примирення, центрів медіації та юридичних кампаній
 • Менеджери проектів громадських організацій
 • Експерти та консультанти з питань соціальної політики політичних партій та профспілкових організацій
 • Менеджери з персоналу, психологи і консультанти з соціальних питань на підприємствах, тренери, інспектори відділів кадрів державних та приватних підприємств
 • Тренери консалтингових компаній
 • Співробітники науково-дослідних інститутів, дослідницьких центрів
 • Викладачі вищих навчальних закладів