Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

В Академії діє система оцінювання знань та умінь студентів, яка використовує три взаємозв’язані шкали оцінювання:
- традиційна національна чотирибальна шкала для екзаменів та диференційованих заліків (оцінки «відмінно», «добре», «задовільно» та «незадовільно») двохбальна шкала для заліків (оцінки «зараховано», «не зараховано»).
- європейська шкала «ECTS» (оцінки «А», «В», «С», «D», «E», «FX», «F»);
- внутрішня 100-бальна шкала:
Таблиця відповідності оцінок за вказаними шкалами подана у вкладеному файлі.

ДодатокРозмірЗавантажитиПродивитись
systema_otsinyvannya.pdf63.77 KBЗавантажитиПродивитись