Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Одна з епідемій нашої сучасності була названа «чумою 20-го століття» — синдром набутого імунного дефіциту, скорочено – СНІД.

   СНІД — важке інфекційне захворювання, спричинене вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), який уражає імунну систему людини, знижуючи при цьому протидію організму захворюванням.

   Синдром набутого імунодефіциту вперше було зафіксовано в США в 1983 році. Упродовж двох місяців хворий помер. Сьогодні за добу у світі чотириста тисяч осіб заражується цією хворобою. Сам по собі СНІД не є смертельною хворобою, але функціонування його вірусу в організмі впливає на імунну систему так, що навіть простий нежить може призвести до смерті людини.

    1 грудня 1988 році була вперше відзначена дата проведення Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Символ боротьби зі СНІДом – червона стрічка, без неї зараз не проходить жодна акція в цій області. Сама стрічка, як символ розуміння та солідарності в цій нерівній боротьбі була взята на озброєння з весни 1991-го року.

 

Конституція України [Текст]: Чинне законодавство станом на 10 жовтня 2011р. – К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. – 96 c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правові засади надання медичної допомоги в Україні /Болотіна Н.Б.// Право соціального захисту України: Навч.посіб.- (Вища освіта ХХІ століття). – К.: Знання, 2005. – С.534 – 578

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Люди и ВИЧ: Книга для неравнодушных. – К.: Анна - Т, 2004. – 505 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Догляд та виховання дітей, які живуть з ВІЛ: аналіз ситуації, проблеми та шляхи вирішення: Моногр./ Кер.авт.кол.О.М. Балакірєва. – К.: Державний ін-т проблеми сім'ї та молоді, 2004. – 164 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі /Капська А.Й. //Соціальна робота: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С.153 – 158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальна робота з проблемами, викликаними ВІЛ/СНІД / Лютий В.П.//  Соціальна робота з групами девіантної поведінки: Навч.посіб. – К.: АПСВ, 2000. – С.36 – 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медіа - іміджі ВІЛ/СНІДу в Україні/ За ред.Т.В.Семігіної.- (Громадська організація "Соціум - ХХІ"). – К.: Києво-Могил.ак., 2005. – 124 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації щодо соціальної підтримки людей, які живуть з ВІЛ (з досвіду роботи). – К.: ДСССДМ,2005. – 116 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моніторинг епідемії ВІЛ/СНІДу: Оцінка ефективності протидії (соціальний аспект)/ Відп.ред.Ю.І.Саєнко. - К.: Фоліант, 2004. – 416 c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москаленко В.Ф. Концептуальні підходи до формування сучасної профілактичної стратегії в охороні здоров`я: від профілактики медичної до профілактики соціальної: Моногр. – К.: ВД"Авіцена", 2009. – 240 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огляд роботи зі споживачами ін'єкційних наркотиків в Україні в контексті боротьби з епідемією ВІД/СНІД. / Л.Амджадін, Л. Андрущак, І.Звершховська та ін. - К.: Центр соц.експерт Інстит. сосц. НАН України, 2005. – 172с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організація роботи закладів соціального спрямування: Центр для ВІЛ - інфікованих дітей та молоді. – К.: Держсоцслужба, 2007. – 248 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціально-педагогічні заходи спрямовані на надання допомоги ВІЛ-інфікованим, наркозалежним і залежним від психотропних речовин клієнтам та втягнутим у ранню проституцію./ Пальчевський С.С.// Соціальна педагогіка: Навч.посіб. – К.: Кондор, 2005. – С. 426 – 454

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение партнёрства: Методические рекомендации. – К.: Alliance, 2003. – 212 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІЛ-інфекція та СНІД: основні запитання молоді/ Практичний досвід роботи спеціалістів спеціалазованих служб та партнерських організацій Київського міського центру соціальних служб для молоді/ Упор. К.С.Шендеровський. – К.: ДЦССМ, 2003. – С.166 – 176

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Застосування практичного посібника МОП: ВІЛ/СНІД та сфера праці: Підруч./ Пер.з англ. Савчук Л.В., Литвин С.І. – (Міжнародне бюро праці). – К.: Міленіум, 2004. – 254 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма підготовки кандидатів у прийомні батьки та батьки - вихователі, які беруть на виховання ВІЛ - інфікованих дітей/ За заг.ред.к.пед.н. І.М.Пінчук. – К.: Держсоцслужба, 2007. – 120 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальна робота з людьми, які живуть із ВІЛ/СНІДом: Метод. посіб.для провед.курсів підвищ.кваліф./ За ред. Т.Семигіної. – К.: КМА, 2006. – 620с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организации, работающие в облати ВИЧ/ СПИД в Украине. Справочник. Вып.1. (3)– К.: «Міжнародний Альянс ВІЛ/СНІД», 2004. – 537 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организации, работающие в облати ВИЧ/ СПИД в Украине. Справочник. Вып.1. – К.: «Міжнародний Альянс ВІЛ/СНІД», 2004. – 295 с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИД.СНІД. AIDS/ За ред. Н.Спіженко, Т. Ваненкова, А.Вовк та ін..//Спец.вип. - №2. – К.: ІД «Медпромінфо». – 2000. – 32 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИД.СНІД. AIDS/ За ред. Н.Спіженко, Т. Ваненкова, А.Вовк та ін..//Спец.вип. - №3. – К.: ІД «Медпромінфо». – 2000. – 32 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИД.СНІД. AIDS/ За ред. Н.Спіженко, П.Чеброва,  Т.Ваненкова, А.Вовк та ін..//Спец.вип. - №4. – К.: ІД «Медпромінфо». – 2000. – 32 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИД.СНІД. AIDS/ За ред. П.Чеброва,  Т.Ваненкова, А.Вовк та ін..//Спец.вип. - №5. – К.: ІД «Медпромінфо». – 2001. – 66 с.