Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Вісник АПСВТ, 2018, №2

Повний випуск у форматі PDF

 

Титульна сторінка

ЗМІСТ

СЛОВО ВІД РЕДАКЦІЇ

Олена Карагодіна. Соціальна робота в мінливому світі: виклик постмодерну

 

ВИВЧЕННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Тетяна Семигіна. Чому соціальна робота набуває зеленого кольору?

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРВЕНЦІЙ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Iryna Zharyk, Olena Purik, Iana Sazonova. Experience of implementing in Ukraine the harm reduction intervention for adolescents (ENG)

 

ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАКТИК

Алла Ярошенко. Жінки та ВІЛ: гендерні лінзи здоров’я

Катерина Єрошенко. Можливості діяльності парапрофесійних соціальних працівників в інтрадисциплінарних командах в Україні

Sergii Dvoriak, Olena Karagodina, Victor Chtenguelov, Iryna Pykalo. Ten years of the OAT implementation experience in Ukraine. What further? (First part) (ENG)

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ФЕНОМЕНІВ

Юлія Барська, Тетяна Степурко, Тетяна Семигіна, Вікторія Тимошевська. Здоров’я та (не)здорова поведінка українського населення: Результати національного репрезентативного дослідження «Індекс здоров’я. Україна»

 

РЕЦЕНЗІЯ

Зоя Гаркавенко. Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій: підхід резилієнс

 

ПРОГРАМНІ ДОКУМЕНТИ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Глобальне визначення соціальної роботи

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ АКАДЕМІЇ

Розробка проекту паспорта наукової спеціальності «Соціальна робота»