Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Вісник АПСВТ, 2018, №3

Повний випуск у форматі PDF

 

Титульна сторінка

ЗМІСТ

СЛОВО ВІД РЕДАКЦІЇ

Гуляєва Людмила. Впровадження сталих ініціатив у фінансовому секторі Європейського Союзу: орієнтири для України

 

ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ «РОЛЬ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ У ДОСЯГНЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ У НАЦІОНАЛЬНУ ПРАКТИКУ»

Версаль Наталія, Овсянникова Яна. Паніка вкладників: компаративний аналіз країн ЄС та України

Вінська Оксана, Токар Володимир. Європейські цінності у корпоративній соціальній відповідальності банківського бізнесу: український вимір гендерної рівності

Кулиняк Ігор. Банки з іноземним капіталом: рейтингування та роль у забезпеченні сталого розвитку фінансового сектору України

Омельяненко Віталій, Красна Олена. Фінансове забезпечення інноваційного процесу у сфері національної безпеки

Кремень Вікторія, Ковтун Світлана. Оцінювання впливу адекватності капіталу фінансових посередників на фінансовий та економічний розвиток країн

Кремень Вікторія, Бочкарьова Тетяна. Логіт-модель прогнозування ймовірності банкрутства банків

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ АКАДЕМІЇ. КРУГЛИЙ СТІЛ «МЕРЕЖЕВЕ СУСПІЛЬСТВО: РИНОК ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ, РОЛЬ ПРОФСПІЛОК»

Інформація про науковий захід

Кравченко Олена. Мобінг у трудовому праві

Сидоренко Ірина. Реалії ринку праці в Україні: тенденції та проблеми

Співак Віктор. Мережеве суспільство: соціальні аспекти становлення

Тілікіна Наталія. Вплив сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на зайнятість і територіальну мобільність молоді в Україні