Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Вісник АПСВТ, 2019, №3

          Тематика випуску:

  • Соціальна робота

Повний випуск у форматі PDF


Титульна сторінка

ЗМІСТ 

СЛОВО ВІД РЕДАКЦІЇ

Вікторія Буяшенко. Наука сьогодення: від академізму до соціального сервісу

 

ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАКТИК

Alina Sarnatska, Iryna Pykalo, Maryna Hrudii, Vielta Parkhomenko. Adaptation of the «Wings» methodology against gender- based violence in Ukraine (ENG)

Сергій Каштан, Оксана Кравченко. Що можуть зробити громадські організації у сфері надання соціальних послуг людям з інвалідністю? (на прикладі «Конфедерації громадських організацій інвалідів України»)

Ольга Білоус. Фахове регулювання соціальної роботи у Великобританії та Сполучених Штатах Америки

 

 

ВИВЧЕННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Ольга Столярик. Стигматизація осіб з розладами спектру аутизму та членів їхніх родин як феномен та як процес (огляд літератури)

 

ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ФЕНОМЕНІВ

Олена Карагодіна, Тетяна Семигіна, Леся Дітковська, Євген Ярмоленко. Академічна недоброчесність: проблема поведінки студентів чи інституційних засад вищої освіти?

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ОСНОВ ПРАЦІ

Світлана Бутенко. Застосування потенціалу шукачів притулку на ринку праці України: проблеми і перспективи

Анна Півторак. Інституційні засади організаційно-економічного механізму регулювання ринку праці в Україні у сільській місцевості

 

РОЗВИТОК ДОКТОРСЬКИХ ПРОГРАМ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Олена Карагодіна. Чи просуваємося ми до поставлених цілей? ( за матеріалами ІІІ круглого столу «Запровадження програм підготовки докторів філософії з соціальної роботи»)

Рекомендації щодо забезпечення якості програм підготовки докторів філософії із соціальної роботи (переклад Тетяни Семигіної)