Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Вісник АПСВТ, 2020, №3-4

Тематика випуску:

  • Право

 

Повний випуск у форматі PDF


Титульна сторінка

ЗМІСТ 

СЛОВО ВІД РЕДАКЦІЇ

Юрій Оніщик. Концепти сучасної юридичної науки

 

Сергій Буравльов. Міжнародні стандарти та зарубіжний досвід організації діяльності судових установ господарської юрисдикції держав-членів Європейського Союзу

Анастасія Корнійченко. Дефінітивна характеристика булінгу як юридичної категорії адміністративного права

Віталій Оксінь. Сутність адміністративних процедур вирішення питань місцевого значення в Україні

Олексій Дніпров. Концептуальні засади діяльності виконавчої влади в Україні

Ігор Бінько. Публічне управління і публічне адміністрування: співвідношення понять

Зоря Журавльова. Адміністративно-правовий статус служби судової охорони

Марія Сіроткіна. Поняття та класифікація кримінально-процесуального компромісу

Ірина Ткаченко. Поняття, зміст та структура правовідносин у сфері соціального захисту громадян

Ксенія Токарєва. Теоретико-правовий аналіз етичних засад діяльності медіатора

Олексій Чепов. Нормативно-правові засади обмеження повноважень органів місцевого самоврядування щодо регулювання земельних правовідносин у столиці України місті-герої Києві

Андрій Манжула. Фінансове забезпечення публічної служби та кадрова політика на місцевому рівні в умовах реформування публічного управління у соціально-економічній сфері

Арменуі Телестакова, Ксенія Кудрявцева, Алтай Сахіб огли Бахшалієв. Ринок юридичних послуг в Україні

Олена Омельян. Поняття та система гарантій прав учасників адміністративно-правових відносин при здійсненні публічно-сервісної діяльності у сфері містобудування

Андрій Францевич. Взаємодія державного бюро розслідувань з органами державної влади

Владислав Теремецький, Артем Садовенко. Стандартизація і сертифікація косметичної продукції як адміністративно-правові засоби регулювання ринку косметологічних послуг

Олег Бернацський. Громадський контроль у сфері забезпечення академічної доброчесності: особливості та механізми здійснення

Юрій Тарасюк. Принципи забезпечення житлового будівництва в Україні

Сергій Коробенко. Правовий статус митних органів: проблеми правового регулювання та правореалізації