Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

 Склад ректорату:

Буяшенко Вікторія Василівна
Ректор

 

Коваленко Сергій Миколайович
Проректор з науково-педагогічної роботи

 

Головко Ярослав Дмитрович
Проректор з стратегічного розвитку та зовнішніх зв'язків

   Семигіна Тетяна Валеріївна
   Проректор з наукової роботи 

Шолудченко Сергій Васильович
Декан факультету економіки, соціальних технологій і туризму

  Крікун Лариса Анатоліївна

 

 

 

 

 

  Ховпун Олексій Сергійович
  Голова профспілкової організації

 

 

 

 Сколота Максим Валерійович


 

  

 

   Жидан Олена Михайлівна
   Референт