Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Склад ректорату:

Буяшенко Вікторія Василівна
Ректор

 

Коваленко Сергій Миколайович
Проректор з науково-педагогічної роботи

 

Головко Ярослав Дмитрович
Проректор з стратегічного розвитку та зовнішніх зв'язків

   Семигіна Тетяна Валеріївна
   Проректор з наукової роботи 

Мельник Олександр Миколайович
Декан юридичного факультету

 

Шолудченко Сергій Васильович
Декан факультету економіки, соціальних технологій і туризму

Алдушин Петро Іванович
Директор гуртожитку

 

 

 

 

Сколота Максим Валерійович
Начальник Експлуатаційно-господарського відділу

 

 

 

 

Карпенко Наталія Володимирівна
Голова профспілкової організації

 

 

 

 

   Жидан Олена Михайлівна
   Референт