Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Завідувач кафедри — Машкіна Ірина Вікторівна - кандидат техн.наук, інформаційних технологій та математичних методів.

   У навчальному процесі кафедра використовує 4 комп'ютерних класи, оснащених сучасними персональними комп’ютерами. Класи інтегровані в локальну мережу Академії та підключені до глобальної мережі Інтернет. Кількість навчальних класів та комп’ютерної техніки повністю забезпечує потреби навчального процесу.

    Укладання договору з провідними фірмами - розробниками, які передали для впровадження у навчальний процес новітні технології, дає можливість авторського права використовувати інформаційні технології. Академія уклала двосторонні договори з відомими фірмами, корпораціями не тільки в Україні, а й далеко за її межами.

   Викладачі кафедри ведуть науково-методичну діяльність, приймають участь у Міжнародних та всеукраїнських конференціях і семінарах. При викладанні дисциплін кафедри постійно впроваджуються і використовуються інформаційні технології.