Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

    На кафедрі працює 14 висококваліфікованих викладачів: 1 професор, 11 доцентів, 2 старших викладача, один викладач та один асистент. Вчені ступені мають 12 викладачів:  1 доктор економічних наук, 9 кандидатів економічних наук, 1 кандидат фізико-математичних наук та один кандидат технічних наук. Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію.

Викладачі кафедри:

 • БАБІЧЕВА Олена Іванівна – доцент, канд. екон. наук;
 • БУРЯК Руслан Іванович – доцент, канд. екон. наук;
 • ГОРДЄЄВА Тамара Федорівна – доцент, канд. екон. наук;
 • ЖУК Оксана Іванівна – старший викладач;
 • КОВАЛЕНКО Сергій Миколайович – доцент, канд. фіз.- мат. наук;
 • КОРЧИНСЬКА Олена Антонівна – доцент, канд. екон. наук;
 • КОСАРЕВА Тетяна Вікторівна – доцент, канд. екон. наук;
 • КУЦЕНКО Віра Іванівна – професор, доктор екон. наук;
 • МАШКІНА Ірина Вікторівна – доцент, канд. техн. наук;
 • СЕНЬ Галина Петрівна  - ст. викладач;
 • ТІТОВ Леонід Павлович – доцент, канд. екон. наук;
 • ФУРМАНЮК Оксана Леонідівна – доцент, канд. екон. наук;
 • ЧОРНОДІД  Ігор Степанович – професор, доктор екон. наук;
 • ШОЛУДЧЕНКО Сергій Васильович – доцент, канд. екон. наук.