Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Навчальні дисципліни:

 • Інформаційні технології маркетингу;
 • Інфраструктура товарного ринку;
 • Комерційна діяльність посередницьких підприємств;
 • Кон’юнктура та ціни світових ринків;
 • Логістика;
 • Маркетинг;
 • Маркетингова політика комунікацій;
 • Маркетингова політика розподілення;
 • Маркетингова товарна політика;
 • Маркетингова цінова політика;
 • Маркетингові дослідження;
 • Митна справа;
 • Міжнародний маркетинг;
 • Міжнародний менеджмент;
 • Основи електронного бізнесу;
 • Основи зовнішньоекономічної діяльності;
 • Паблік рілейшнз;
 • Поведінка споживачів;
 • Промисловий маркетинг;
 • Психологія і педагогіка;
 • Регіональна економіка;
 • Реінжиніринг бізнес-процесів;
 • Рекламна діяльність;
 • Рекламний менеджмент;
 • Стандартизація і сертифікація;
 • Стратегічне управління;
 • Стратегічний маркетинг;
 • Товарно-інноваційна політика;
 • Товарознавство;
 • Управління виставковою діяльністю;
 • Управління зовнішньоекономічної діяльності;
 • Управління якістю.

    По кожній з дисциплін розроблені робочі програми та навчально-методичні комплекси (НМК), які містять навчальну програму, плани семінарських (практичних) занять, тематику самостійних та курсових робіт студентів. У комплексах відображена специфіка кожної дисципліни, а саме: розроблені завдання для самостійної та індивідуальної роботи, які дозволяють студентам краще засвоїти та поглибити знання з курсів. Крім того, по кожній дисципліні розроблені тестові завдання для дистанційного навчання у системі MOODLE. Викладачі кафедри активно працюють над виданням методичних та навчальних посібників, здійснюють керівництво курсовими, випускними, дипломними та магістерськими роботами; навчальною, виробничою, переддипломною та педагогічною практиками.