Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Дисертаційна робота
Старший викладач О.І. Жук працює над кандидатською дисертацією за темою «Управління маркетингом на  підприємствах каменеобробної промисловості»
Науково-дослідні роботи проводяться за таким напрямом:

  1. Соціально-етичний маркетинг. Науковий керівник: Г.П. Сень — старший викладач

   

    Викладачі кафедри беруть активну участь у науково — практичних конференціях, як академічних, так і всеукраїнських й міжнародних. Результати наукових досліджень кафедри постійно публікуються в вітчизняних і зарубіжних фахових виданнях.
    На кафедрі діють наукові та методичні семінари, активно проводиться наукова робота зі студентами, які успішно виступають з науковими доповідями на наукових студентських конференціях у межах України та за кордоном (Росія, Білорусь); беруть участь  у всеукраїнських олімпіадах та предметних олімпіадах Академії,  у всеукраїнському конкурсі, що проводиться спільно з ФПУ. Багато студентів за останні роки стали переможцями цього конкурсу.
    Кафедра має необхідну матеріальну базу, забезпечену аудиторіями,  приміщеннями з офісним обладнанням та двома спеціалізованими навчальними лабораторіями, обладнаними сучасною комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням.
    Викладачі співпрацюють з  підприємствами м. Києва, що сприяє виконанню конкурентоспроможних курсових, випускних та дипломних робіт, забезпечує ефективне проходження практики маркетологів, сприяє удосконаленню робочих програм дисциплін та тематики науково-дослідної роботи кафедри.
МІСЦЯ ПРАКТИК:

  • Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод;
  • Ресерч та брендінг груп;
  • Компанія «Zepter»;
  • ЗАТ «Планета-Буд»;
  • ЗАТ «Оболонь»;
  • Акціонерне товариство «Фармак»;
  • Транспортне підприємство «Богдан».