Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Очолює кафедру доктор політичних наук, доцент Співак Віктор Миколайович

   Співак В. М. є автором понад 120 наукових праць, 33 серед яких — підручники і посібники з політології та права, підготовлені одноосібно та у співавторстві: наукова монографія «Політико-правовий та соціокультурний виміри глобалізації», навчальний посібник «Політологія у схемах, таблицях, визначеннях», підручники «Цивільне право України», «Цивільне процесуальне право України»,  «Житлове право» та ін.

   Сфера наукових інтересів — суспільні, державно-правові, культурно-цивілізаційні перетворення в сучасному світі, зокрема в Україні, за умов глобалізації; формування нових парадигм наукового пізнання суспільно-політичних процесів.

Викладання дисциплін: глобалістика, цивільне право, житлове право.

.