Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

  • Співак Віктор Миколайович – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри
  • Добровольська Ганна Олександрівна – доктор історичних наук, доцент, професор кафедри
  • Козачинська Вікторія Валеріївна – доктор філософських наук, доцент, доцент кафедри 
  • Бернацька Світлана Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри
  • Сапєлкіна Злата Петрівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри
  • Філь Ганна Василівна – старший викладач кафедри
  • Полуянова Ольга Володимирівна – лаборант кафедри