Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Козачинська Вікторія Валеріївна, доктор філософських наук.

Очолює кафедру з 1 вересня 2018 року.

Козачинська В.В. є автором понад 100 наукових праць, серед яких — підручники й навчально-методичні праці з філософії, соціальної антропології, філософії права, підготовлені одноосібно й у співавторстві: навчально-методичний посібник «Дискусія на семінарі з філософії: Методичні вказівки для студентів денної форми навчання»; навчальний посібник «Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи»; наукова монографія «Суб’єктивність: розмикання гетерогенних обширів (філософсько-антропологічний вимір» тощо.

Сфера наукових інтересів — філософська антропологія, соціальна (культурна) антропологія, філософія права, етика й естетика.

Викладає дисципліни: філософія, соціальна антропологія, соціальна філософія, методологія наукового пізнання.