Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Співак Віктор Миколайович, доктор політичних наук, професор.

Очолює кафедру з 1 вересня 2018 року.

Співак В. М. є автором понад 140 наукових праць, серед яких – 34 підручники й навчальні посібники з політології, права, підготовлені

одноосібно та у співавторстві: підручник «Цивільне право України», науково-практичний коментар «Цивільне-процесуальне право України», посібники «Житлове право України», «Політологія у схемах і таблицях, наукова монографія «Політико-правовий та соціокультурний виміри глобалізації» та ін.

Сфера наукових інтересів: політологія, цивілне право, глобалістика.

Викладає дисципліни: глобалістика, євроінтеграційні процеси, соціологія політики, житлове право.