Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Про участь студентів Академії у другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з соціології.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №1324 від 18.11.2011 р. «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2011-12 років» за результатами першого етапу були направлені до Донецького державного університету управління для участі у другому етапі олімпіади з соціології студенти 5 курсу (магістри) Власюк Вероніка Анатоліївна та Стадник Марія Богданівна.

Вітаємо Власюк В.А. з 6 місцем, а Стадник М.Б. ‑ з 20 місцем!


Котлярова Ніна Володимирівна (студентка Vкурсу Магістратури) ‑ Переможець І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2011 року (І місце), а також ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2011 року в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна (ІІ місце)

Рєпіна Аліна Ігорівна, Зацерковний Денис Миколайович, Зацерковний Артем Миколайович(студенти Vкурсу) – переможці першого та другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у Тернопільському Національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (ІІІ місце).

Навчальна соціологічна лабораторія.

На базі кафедри у вересні 2007 року була створена навчальна соціологічна лабораторія, яка оснащена 13 сучасними комп’ютерами (на яких встановлені професійні соціологічні програми ОСА (більш детально  www.oca.com.ua) та SPSS), комплексом (принтер, ксерокс, сканер) та мультимедійний проектор (який використовується для викладання лекцій та презентації різних наукових досліджень викладачів та студентів кафедри).

В лабораторії створена електронна бібліотека підручників, посібників, статей та першоджерел з соціологічних дисциплін, де студенти можуть знайти необхідну літературу для підготовки до семінарських занять, наукових робіт та для розширення кругозору.

В лабораторії проводяться навчальні та практичні заняття з дисциплін, що стосуються математичної обробки соціологічних даних. Лабораторія є базою для формування практичних навичок роботи студентів з професійними соціологічними програмами.

В рамках роботи соціологічної лабораторії виконуються соціологічні дослідження за темами магістерських робіт на підприємствах України.

Співпраця з засновником (ФПУ)

Викладачі кафедри постійно проводять соціологічні дослідження на замовлення ФПУ. За минулі роки були проведені такі дослідження:

  • «Колективний договір» (1997р.)
  • «Колективний договір: проблеми функціонування та перспективи розвитку» (1998р.)
  • «Моніторинг соціально-трудових відносин в Україні» (1998р.)
  • Порівняльний аналіз статутів профспілкових організацій України (2004р.)
  • Забезпечення гендерної рівності в трудовій сфері

Викладачі кафедри є членами постійно діючих комісій ФПУ

На виконання плану співпраці Федерації професійних спілок України з Академією праці, соціальних відносин і туризму в 2015-2016р.р., викладацьким складом кафедри (Співак В. М., Драчук Ю. З., Юрженко Л. В., Самчук О. О., Горпинич О. В., Філь Г. В.) проводиться активна робота по підготовці навчального посібника «Сучасні методи ефективного соціального діалогу». На вимогу п.5 наказу АПСВТ №117-з від 15 грудня 2015р. підготовка навчального посібника має бути завершена до 01.06. 2016р.