Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Значну увагу викладачі кафедри приділяють можливості отримання студентами практичних знань та навичок. Тому на кафедрі постійно розробляються та використовуються у процесі навчання нові форми практичних та лабораторних занять, тестових завдань, наукових конференцій, круглих столів тощо.

Закріпленню теоретичних знань та придбанню професійних навичок сприяють:

  • виробничі соціологічні практики: на ІІІ, ІV та V курсах (базами проходження практики є лабораторії Інституту соціології НАН України, Центр соціальних експертиз ІС НАНУ, маркетингова компанія ГФК – Юкрейн, а також підприємства України).

В ході практики студенти проводять масштабні соціологічні дослідження, результати яких використовуються в дипломних роботах та наукових статтях.