Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Значну увагу викладачі кафедри приділяють можливості отримання студентами практичних знань та навичок. Тому на кафедрі постійно розробляються та використовуються у процесі навчання нові форми практичних та лабораторних занять, тестових завдань, наукових конференцій, круглих столів тощо.

Закріпленню теоретичних знань та придбанню професійних навичок сприяють:

  • ознайомча практика (ІІ-й курс, ІV-й семестр);
  • соціологічна практика (ІІІ-й курс, VІ-й семестр);
  • виробнича практика (ІV –й курс, VІІІ-й семестр).

Базами проходження практики є ТОВ «Український соціологічний портал», ТОВ «Компанія» С.І.О.Н.А.С.», а також підприємства України.

В ході практики студенти проводять соціологічні дослідження, результати яких використовуються при підготовці курсових робіт та наукових статей.