Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

За підсумками першого туру Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову роботу студентів та аспірантів вищих навчальних закладів України з профспілкової тематики у 2014 році визнані переможцями та нагороджені: 1) Загурська Павліна Олександрівна – студентка 2 курсу факультету економіки та соціального управління за роботу на тему «Профспілки в умовах глобальних трансформаційних змін»; 2) Діброва Марина Ігорівна – студентка 4 курсу факультету економіки та соціального управління за роботу на тему «Молодь і професійні спілки. Актуальні питання на сучасному етапі»; 3) Онищук Ростислав Володимирович – студент 4 курсу факультету економіки та соціального управління за роботу на тему «Взаємодія профспілок і держави як соціальних інститутів»; 4) Ільєнко Ганна Ігорівна – студентка 5 курсу (магістратури) юридичного факультету за роботу на тему «Реалізація профспілками захисту трудових прав працівників». Призові місця отримали також роботи молодих науковців Ткачової О. В., Остапчук Я. О., Булавіна Д. Г., Лазун Т. А., Терещенка І. В., Сущко К. Р., Борщ В. В. Переможці конкурсу заохочені, отримали відзнаки та нагороди відповідно до наказу АПСВ №43-з від 15.05 2014р.

 

11 грудня 2019 р. кафедра «Соціології та суспільних наук» провела для студентів 2-го курсу всіх спеціальностей «Круглий стіл» з актуальної та цікавої теми: «Влада і політика». Актуальність теми обумовлена тим, що політика пов’язана зі всіма сферами суспільства та активно впливає на них. Політика здійснює тиск на долю країн і народів, на відносини між ними, впливає на повсякденне життя кожної людини.

 

Даний захід відбувся з метою закріплення знань, отриманих студентами під час вивчення курсу «Соціально-політичні студії», формування у молоді власного світогляду та активної громадянської позиції, критичного осмислення суспільних і політичних процесів та явищ.

 

Зокрема, серед питань, які обговорювалися під час «круглого столу», були: зміст, походження та функції політики;  політика як наука та мистецтво; політична діяльність як спосіб узгодження політичних інтересів; взаємодія політики з іншими сферами суспільного життя; роль моралі в політиці; політика та ідеологія; портрет сучасного політичного лідера; поняття та структура влади; влада як соціальне явище; механізми реалізації державної влади; характеристика політичних режимів та багато інших.

 

Дякуємо всім студентам за активну участь та цікаві, ґрунтовні виступи!