Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

КАРАГОДІНА ОЛЕНА ГЕННАДІЇВНА

(Karagodina, Olena)

Посада: завідувачка кафедри соціальної роботи та практичної психології АПСВТ

Науковий ступінь та звання: доктор медичних наук, професор

Контактна інформаціяkaragodina.og@socosvita.kiev.ua

Дисципліни

ІІІ рівень ВО: «Cучасні тенденції розвитку соціальної роботи в галузі»

ІІ рівень ВО: «Індивідуальне соціально-психологічне консультування», «Соціальна психіатрія і наркологія», «Дорадництво з підготовки магістерської роботи»

І рівень ВО: «Психологічна допомога в соціальній роботі», «Медико-соціальні основи здоров’я» 

ORCID ID: 0000-0002-7412-5178

Профіль у Гугл Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=bet3y9gAAAAJ

Публікації: авторка понад 120 наукових праць та навчально-методичних розробок, член редколегії кількох українських наукових журналів.

Освіта: закінчила Дніпропетровський медичний інститут (за фахом «Лікувальна справа»), інтернатуру (за спеціальністю «Психіатрія»), курс «Методика викладання соціальної роботи та соціальної політики» (ШСР Національного університету «Києво-Могилянська академія»). Підвищувала кваліфікацію в Інституті Альберта Елліса (Нью-Йорк, США), Швейцарському Тропічному інституті (Лугано, Аскона, Швейцарія).

Практична, громадська та експертна діяльність: має значний стаж лікувальної та консультативної роботи, учасниця дослідницьких та практично-орієнтованих проектів допомоги різним вразливим групам населення. Працювала у складі науково-методичної комісії МОН України зі спеціальності «Соціальна робота», була експерткою програм з громадського здоров’я міжнародного фонду «Відродження» (Київ). Наразі є членом правління БО «Український інститут політики громадського здоров’я», працює у складі Комісії з питань етики Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика. З 2019 р. – експерт Національного агентства забезпечення якості вищої освіти.

  

ДВОРЯК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

(Dvoriak, Sergii)

Посада: професор кафедри соціальної роботи та практичної психології АПСВТ

Науковий ступінь та звання: доктор медичних наук, професор

Контактна інформація: dvoryak@uiphp.org.ua

Дисципліни

ІІІ рівень ВО: «Cучасні тенденції розвитку соціальної роботи в галузі»

ІІ рівень ВО: «Соціальна психіатрія і наркологія»,

І рівень ВО: «Основи медичної психології» 

ORCID ID: 0000-0002-0032-5417

Профіль у Гугл Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ih-vIigAAAAJ

Профіль у Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15051444200

Публікації: автор більше 100 наукових та науково-методичних праць (h-індекс 23), серед яких, зокрема, Національний підручник для лікарів-наркологів (2014), 2 монографії, навчальні посібники для лікарів-наркологів, психіатрів і соціальних працівників. Член редколегії журналів «Journal of Drug Issues» (Florida State University, США), «Journal of International AIDS Society».

Освіта: закінчив Одеський медичний інститут та інтернатуру (спеціальність «Психіатрія»), аспірантуру Московського інституту судової психіатрії ім. Сербського. Проходив стажування в Пенсільванському Університеті (США) за програмою досліджень в галузі наркотичної залежності Національного Інституту Наркотичної Залежності (Research in drug abuse, clinical trials; NIDA/CTN Invest Fellowship).

Практична, громадська та експертна діяльністьбув керівником реабілітаційного центру для хворих на алкогольну та наркотичну залежність, експертом з лікування наркотичної залежності Програми розвитку ООН, керівником дослідницьких програм Всеукраїнської наркологічної асоціації. Разом з колегами в 2003 заснував БО «Український інститут досліджень політики громадського здоров'я» (УІПГЗ), з 2017 р. – Почесний Голова Правління УІПГЗ. Брав участь у дослідницьких проектах, що провадяться в Україні спільно з фахівцями Пенсільванського та Єльського університетів, Університету штату Колорадо, а також ВООЗ. Був виконавцем наукових проектів МОЗ України та Українського центру контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України. Брав активну участь у розробці Стратегії Державної політики щодо наркотиків до 2020 р.

Протягом 5 років також працював консультантом УНЗ ООН в Центральній Азії та підготував 5-річний план розвитку замісної підтримувальної терапії в Азербайджані, Казахстані, Туркменістані і Таджикистані. З 2011 р. був членом Керівної Ради Міжнародного товариства боротьби з ВІЛ/СНІД (IAS) – відповідальним за європейський регіон. 

Має нагороди за створення та впровадження інноваційних методів лікування та профілактики від міжнародних організацій: ООН, EUROPAD, ААTOD.

 

СЕМИГІНА ТЕТЯНА ВАЛЕРЇІВНА

(Semigina, Tetyana)

Посада: професорка кафедри соціальної роботи та практичної психології АПСВТ

Науковий ступінь та звання: доктор політичних наук, професор

Контактна інформаціяsemigina.tv@socosvita.kiev.ua

Дисципліни:

ІІІ рівень ВО: «Актуальні проблеми сучасної соціальної роботи»

ORCID ID: 0000-0001-5677-1785

Профіль у Гугл Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=6ZQYa24AAAAJ

Профіль у Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35776697500

Публікації: авторка понад 460 наукових праць, зокрема у виданнях, що індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science; член редколегії українських та закордонних наукових журналів.

Освіта: закінчила магістратуру (спеціальність «Соціальна робота») та докторантуру (спеціальність «Політичні інститути та процеси») Національного університету «Києво-Могилянська академія». Проходила стажування у США, Великобританії, Нідерландах тощо.

Практична, громадська та експертна діяльність: була членом громадської ради Міністерства охорони здоров’я України та членом експертної ради Міністерства праці та соціальної політики України. Працювала консультантом проектів Європейського Союзу, Програми розвитку ООН, Світового Банку, USAID, Міжнародної організації міграції тощо, брала участь у міжнародних дослідницьких проектах.

Є членом Міжнародної дослідницької мережі з вивчення глобальних ініціатив у сфері ВІЛ/СНІДу. У 2010-2018 рр. – член Ради директорів Міжнародної асоціації шкіл соціальної роботи (МАШСР), зараз – довічний член МАШСР.

З 2020 р. – член галузевої експертної ради 231 «Соціальна робота» Національного агентства забезпечення якості вищої освіти.

 

 

ПОЖИДАЄВА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

(Pozhydaieva, Oksana)

Посада: доцентка кафедри соціальної роботи та практичної психології АПСВТ

Науковий ступінь та звання: кандидат педагогічних наук

Контактна інформація: pozhydaieva@ukr.net

Дисципліни:

ІІІ рівень ВО: «Інноваційні методи викладання соціальної роботи», «Асистентська (педагогічна) практика»

ІІ рівень ВО: «Соціальне проектування», «Практикум з соціальної роботи в громаді», «Супервізія в соціальній роботі», «Педагогіка та методика викладання фахових навчальних дисциплін», «Педагогічна практика»

І рівень ВО: «Соціальна педагогіка», «Вступ до спеціальності», «Соціальна психологія», «Ознайомча практика», «Навчальна практика»

ORCID ID: 0000-0002-3327-8960

Профіль у Гугл Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=MGVF0wIAAAAJ

Профіль у Scopus/Web of Science: Web of Science Researcher ID R-2957-2016

Освіта: закінчила Київський  університет ім. Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, кафедра педагогіки (за фахом соціальний педагог, викладач соціальної педагогіки), курс підвищення кваліфікації за спеціальністю «Соціальна робота» (ШСР Національного університету «Києво-Могилянська академія»), науково-педагогічне стажування на тему: «Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки педагогів». Університет Данубіус м. Сладковічево, Словацька Республіка, міжнародне стажування «INTERNATIONAL LEGAL COMMUNICATION» (135 hours in «Soсial Work»). 

Публікації: авторка понад 25 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Практична, громадська та експертна діяльність: має досвід практичної роботи в Спілці дитячих та юнацьких організацій м. Києва, Соціальній службі для молоді Київської міської державної адміністрації. З 2020 р. – експерт Національного агентства забезпечення якості вищої освіти.

 

 

ЗУБЧИК ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

(Zubchyk, Olha)

Посада: доцентка кафедри соціальної роботи та практичної психології АПСВТ

Науковий ступінь та звання: кандидат психологічних наук

Контактна інформація: zubchik_o@ukr.net

Дисципліни

ІІ рівень ВО: «Тренінгові технології в соціальній роботі», «Психологічні методи дослідження особистості»

І рівень ВО: «Вікова психологія», «Загальна психологія», «Психологія особистості», «Психологія управління», «Психологія організації», «Основи патопсихології», «Основи психодіагностики», «Техніки соціально-психологічного тренінгу»

ORCID ID: 0000-0001-9481-1186

Профіль у Гугл Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=J332qDkAAAAJ

Публікації: авторка понад 20 наукових праць.

Освіта: закінчила магістратуру (спеціальність «Соціальна робота») та аспірантуру (спеціальність «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи») Національного університету імені Тараса Шевченка. Підвищувала кваліфікацію в Мелітопольському державному педагогічному університеті ім. Б. Хмельницького (бакалавр дошкільної освіти), "Програма підготовки прийомних батьків, опікунів та піклувальників, які беруть на виховання ВІЛ-позитивних дітей" (Київ), "Курси з підготовки викладачів ВНЗ до впровадження навчальних тренінгів" (Київ). На даний момент є учасницею «Авторського навчального курсу з танцювально-рухової терапії для професіоналів», організованого Українською асоціацією танцювально-рухової терапії (УАТРТ). Підвищує кваліфікацію в Інституті Консонансної терапії (Варшава).

Практична, громадська та експертна діяльність:  має значний досвід роботи в сфері дошкільної педагогіки та психології. Працювала старшим науковим співробітником в Центрі здорового способу життя Державного інституту розвитку сім'ї та молоді України. Брала участь у розробці та проведенні тренінгових програм зі здорового способу життя для підлітків груп ризику, в проведенні дослідження та написанні тематичної доповіді про положення дітей в Україні, зокрема, "Забезпечення прав дітей з особливими потребами". Наразі співпрацює з Всеукраїнською благодійною організацією «Мама і немовля».

 

 

ЛЮТИЙ ВАДИМ ПЕТРОВИЧ

(Liutyi, Vadym)

Посада: доцент кафедри соціальної роботи та практичної психології АПСВТ

Науковий ступінь та звання: кандидат педагогічних наук, доцент

Контактна інформаціяluty@ukr.net

Дисципліни:

ІІІ рівень ВО: ««Емпіричні дослідження в соціальній роботі», «Оцінювання практики соціальної роботи»

ІІ рівень ВО: «Соціальна робота з особами, які мають нехімічну залежність», «Соціальна робота з особами, які живуть з ВІЛ»

І рівень ВО: «Методика індивідуальної соціальної роботи», «Теорія і методи соціальної профілактики», «Оцінювання в соціальній роботі», «Основи девіантології», «Основи ресоціалізації та реінтеграції особистості»

ORCID ID: 0000-0002-9105-0470

Профіль у Гугл Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Pr8qJMkAAAAJ

Публікації: автор близько 50 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Освіта: закінчив Київський державний педагогічний інститут ім. М. Драгоманова, спеціальність «Історія і педагогіка»; Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів ім. Б. Грінченка, спеціальність «Психологія, практична психологія в галузі народної освіти», курс «Методика викладання соціальної роботи та соціальної політики» (ШСР Національного університету «Києво-Могилянська академія»), підвищував кваліфікацію з різних аспектів соціальної профілактики та надання соціальних послуг уразливим групам населення.

Практична, громадська та експертна діяльність: в якості експерта брав участь у впровадженні міжнародних соціальних проектів «Соціальна освіта в Україні», «Покращення якості соціальних послуг дітям та сім’ям у громаді», «Сприяння здоров’ю матері і дитини» (Християнський дитячий фонд), «Здоров’я матері і дитини», «Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад», «Профілактика ВІЛ/СНІДу та підтримка соціально-психологічного здоров’я в Україні – робота з громадою за «Програмою “15”» «Гуманітарна допомога внутрішньо переміщеним особам і найбільш вразливим сім’ям, що постраждали внаслідок конфлікту в Україні» (Український фонд Благополуччя дітей),  «Зміцнення та захист прав дітей в Україні» (Рада Європи) та ін. Був членом науково-методичної комісії Міністерства освіти та науки з галузі знань «Соціальна робота».

 

 

ЄРОШЕНКО КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА

(Yeroshenko, Kateryna)

Посада: викладачка кафедри соціальної роботи та практичної психології АПСВТ

Науковий ступінь та звання: магістр соціальної роботи, здобувачка наукового ступеня доктор філософії зі спеціальності 231 «Соціальна робота»

Контактна інформація: yeroshenko.km@socosvita.kiev.ua

Дисципліни:

ІІ рівень ВО: «Інноваційні моделі та методи соціальної роботи»

І рівень ВО: «Соціальна робота з різними групами клієнтів», «Методика групової соціальної роботи»

ORCID ID: 0000-0002-3055-9003

Профіль у Гугл Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Mrkl-tIAAAAJl

Публікації: авторка більше 30 наукових праць, в тому числі в українських та міжнародних фахових наукових виданнях із соціальної роботи.

Освіта: закінчила магістратуру (спеціальність «Соціальна робота») Національного університету «Києво-Могилянська академія», є здобувачкою наукового ступеня доктор філософії зі спеціальності 231 «Соціальна робота».

Практична, громадська та експертна діяльність: з 2014 року координує проекти та програми у ВБО «Українська фундація правової допомоги», зокрема, з напрямів імплементації міжнародних стандартів у сфері забезпечення прав людини в поліцейській діяльності, захисту права на доступ до медичної допомоги затриманих та засуджених осіб, розвитку мереж провайдерів безоплатної правової допомоги в громадах, адвокації права на доступ до безоплатної правової допомоги та посилення правових можливостей громад.