Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму


ГОНЧАР ЛАРИСА КОСТЯНТИНІВНА

Посада: старший викладач кафедри соціальної роботи та практичної психології АПСВТ

Науковий ступінь та звання: магістр соціальної роботи

Контактна інформаціяgonchar.apsvt@gmail.com

Дисципліни: «Історія соціальної роботи», «Теорія соціальної роботи», «Методи соціальної роботи», «Етика соціальної роботи», «Менеджмент соціальної роботи», «Система організації соціальних служб», «Ведення професійних документів», «Соціальна робота в недержавному секторі».

Освіта: закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. Драгоманова, спеціальність «педагогіка та психологія дошкільна»; Національний Університет «Києво-Могилянська Академія», Школа Соціальної Роботи: магістр соціальної роботи і соціальної політики, пройшла стажування за програмою «Tacis-Tempus» (Великобританія, Португалія); Національний Університет «Києво-Могилянська Академія», аспірантура за спеціальністю «соціологія»; Інститут педагогіки та психології професійної освіти АПНУ, аспірантура за спеціальністю «педагогіка професійної освіти»; курс «Наукові дослідження в соціальній роботі» (ШСР Національного університету «Києво-Могилянська академія»).

Публікації: авторка понад 25 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Сфера професійних інтересів: етичні дилеми у практиці соціальної роботи, соціальна робота з людьми похилого віку, соціальна робота з розумово відсталими дітьми та їхніми сім’ями, особливості професійної підготовки практичних соціальних працівників.

Громадська діяльність: формування громадянської позиції студентської молоді, підготовка студентів до волонтерської діяльності.

 

ДВОРЯК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Посада: професор кафедри соціальної роботи та практичної психології АПСВТ

Науковий ступінь та звання: доктор медичних наук, доцент

Контактна інформація: dvoryak@uiphp.org.ua

Дисципліни: «Соціальна психіатрія і наркологія»

Освіта: закінчив Одеський медичний інститут та інтернатуру (спеціальність «психіатрія»), аспірантуру Московського інституту судової психіатрії ім. Сербського. Захистив кандидатську та докторську дисертації за спеціальністю «наркологія». Проходив стажування в Пенсільванському Університеті (США) за програмою досліджень в галузі наркотичної залежності Національного Інституту Наркотичної Залежності (Research in drug abuse, clinical trials; NIDA/CTN Invest Fellowship).

Публікації: автор близько 80 наукових та науково-методичних праць (h-індекс 16), серед яких, зокрема, Національний підручник для лікарів-наркологів (2014), 2 монографії, навчальні посібники для лікарів-наркологів, психіатрів і соціальних працівників. Член редколегії журналів «Journal of Drug Issues» (Florida State University, США), «Journal of International AIDS Society», «Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму».

Громадська та експертна діяльність: був керівником реабілітаційного центру для хворих на алкогольну та наркотичну залежність, експертом з лікування наркотичної залежності Програми розвитку ООН, керівником дослідницьких програм Всеукраїнської наркологічної асоціації. З 2005 р. працює головним дослідником БО «Український інститут політики громадського здоров'я», брав участь у дослідницьких проектах, що провадяться в Україні спільно з фахівцями Пенсільванського та Йельського університетів, Університету штату Колорадо, а також ВООЗ. Був виконавцем наукових проектів МОЗ України та Українського центру контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України. Брав активну участь у розробці Стратегії Державної  політики щодо наркотиків до 2020 р. Наразі є членом Ради директорів Європейської асоціації з лікування опіоїдної залежності (EUROPAD), членом Керівної Ради (Governing Council) Міжнародного товариства боротьби зі СНІДом (International AIDS Society), де представляє Європейський регіон.

Має українські та міжнародні професійні нагороди за видатний внесок у розробку інноваційних підходів до лікування наркозалежності.

 

ЛЮТИЙ ВАДИМ ПЕТРОВИЧ

Посада: доцент кафедри соціальної роботи та практичної психології АПСВТ

Науковий ступінь та звання: кандидат педагогічних наук, доцент

Контактна інформаціяluty@ukr.net

Дисципліни: «Психологія особистості», «Психологічні методи дослідження особистості», «Соціальна робота з різними групами клієнтів», «Методика індивідуальної соціальної роботи», «Методика групової соціальної роботи», «Теорія і методи соціальної профілактики», «Оцінювання в соціальній роботі», «Соціальна робота з особами, які мають нехімічну залежність», «Соціальна робота з особами, які живуть з ВІЛ», «Емпіричні дослідження в соціальній роботі», «Оцінювання практики соціальної роботи».

Освіта: закінчив Київський державний педагогічний інститут ім. М. Драгоманова, спеціальність «історія і педагогіка»; Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів ім. Б. Грінченка, спеціальність «психологія, практична психологія в галузі народної освіти», курс «Методика викладання соціальної роботи та соціальної політики» (ШСР Національного університету «Києво-Могилянська академія»). 2010 р. захистив дисертацію у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю «соціальна педагогіка».

Публікації: 33 публікації, з них 13 наукових робіт та 20 робіт навчально-методичного характеру, у тому числі у фахових виданнях – 12 наукових робіт.

Сфера професійних інтересів: формування професійних компетентностей соціальних працівників; соціальна профілактика девіантної поведінки дітей і молоді; ресоціалізація неповнолітніх, які перебувають у конфлікті зі законом; моніторинг та оцінка впровадження соціальних проектів в галузі соціальної роботи.

Громадська та експертна діяльність: в якості експерта брав участь у впровадженні міжнародних соціальних проектів «Соціальна освіта в Україні», «Покращення якості соціальних послуг дітям та сім’ям у громаді», «Сприяння здоров’ю матері і дитини» (Християнський дитячий фонд), «Здоров’я матері і дитини», «Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад», «Профілактика ВІЛ/СНІДу та підтримка соціально-психологічного здоров’я в Україні –робота з громадою за «Програмою “15”» «Гуманітарна допомога внутрішньо переміщеним особам і найбільш вразливим сім’ям, що постраждали внаслідок конфлікту в Україні» (Український фонд Благополуччя дітей),  «Зміцнення та захист прав дітей в Україні» (Рада Європи) та ін. Член науково-методичної комісії Міністерства освіти та науки з галузі знань «Соціальна робота».

 

СЕМИГІНА ТЕТЯНА ВАЛЕРЇІВНА

Посада: професор кафедри соціальної роботи та практичної психології, проректор з наукової роботи АПСВТ

Науковий ступінь та звання: доктор політичних наук, доцент

Контактна інформаціяsemigina.tv@socosvita.kiev.ua

Дисципліни: «Основи соціального маркетингу», «Професійні стандарти соціальної роботи», «Актуальні проблеми сучасної соціальної роботи».

Освіта: закінчила магістратуру (спеціальність «Соціальна робота») та докторантуру (спеціальність «Політичні інститути та процеси») Національного університету «Києво-Могилянська академія». Проходила стажування у США, Великобританії, Нідерландах тощо.

Публікації: автор понад 370 наукових праць, зокрема у виданнях, що індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science. Автор та співавтор понад 40 навчально-методичних праць. Головний редактор журналу «Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму». Член редколегії журналів: «Czech and Slovak Social Work» (Czech Republic), «Social Policy and Social Work in Transition» (Великобританія), «Social Work Chronicle» (Індія), «Магістеріум НаУКМА: Соціальна робота і охорона здоров’я» (Україна), «Social Work and Education» (Україна), «Соціальна робота і соціальна освіта» (Україна).

Громадська та експертна діяльність: Була членом громадської ради Міністерства охорони здоров’я України та членом експертної ради Міністерства праці та соціальної політики України. Працювала консультантом проектів Європейського Союзу, Програми розвитку ООН, Світового Банку, USAID, Міжнародної організації міграції тощо, брала участь у міжнародних дослідницьких проектах, є членом Міжнародної дослідницької мережі з вивчення глобальних ініціатив у сфері ВІЛ/СНІДу. У 2010-2018 рр. – член Ради директорів Міжнародної асоціації шкіл соціальної роботи.

 

ГРАЧОВА КАТЕРИНА ЮРІЇВНА

Посада: викладач кафедри соціальної роботи та практичної психології АПСВТ

Контактна інформація: katia.valeo@ukr.net

Дисципліни: «Правові основи соціальної роботи», «Психофізіологія», «Представництво інтересів клієнтів соціальної роботи».

Освіта: закінчила магістратуру Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (спеціальність «Правознавство»), магістратуру Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти (спеціальність «Психологія»).

Публікації: автор 5 статей, опублікованих у фахових наукових виданнях.

Досвід роботи: 

  • Головне управління підприємництва та регуляторної політики Київської міської державної адміністрації, посада: головний спеціаліст (2002-2009рр.);
  • Академія праці, соціальних відносин і туризму ФПУ, посада: викладач (2009 р.);
  • Практикуючий психолог, коуч (з 2014 р.).

  


ГАРКАВЕНКО ЗОЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Посада: доцент кафедри соціальної роботи та практичної психології АПСВТ

Науковий ступінь та звання: кандидат психологічних наук

Контактна інформація: z.o.harkavenko@npu.edu.ua

Дисципліни: «Загальна психологія», «Вікова психологія», «Психологія управління», «Тренінгові технології у соціальнй роботі».

Освіта: закінчила Київський Національний університет імені Тараса Шевченка (спеціальність «російська філологія»); захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України.

Публікації: автор близько 20 наукових праць, зокрема 3 колективних монографій. Автор та співавтор 10 навчально-методичних праць, зокрема 5 підручників та посібників.

Громадська та експертна діяльність:

  • Автор-розробник, керівник програми підвищення кваліфікації керівних кадрів Міністерства продовольства та аграрної політики України (розвиток управлінської, комунікативної компетентності, підвищення рівня групової ефективності) (2015)
  • Керівник Компетентнісного центру (Київ, Україна) спільного європейського проекту TEMPUSIV «Підготовка педагогів і освітніх менеджерів до роботи із гетерогенними групами і організаціями» (проведення дослідження «Оцінка освітніх потреб учнів представників гетерогенних груп», розробка програм підвищення педагогічної компетентності вчителів) (2013-2016)
  • Керівник програми відбору та підготовки волонтерів ЄВРО-2012 Приймаючого міста Києва (розробка концепції, технології, змісту програми, підготовка тренерів, організація навчального процесу, організація взаємодії із зовнішніми організаціями, оцінка ефективності програм, підготовка звітів) (2008-2012);
  • Експерт в проекті ПРООН «РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА» (оцінка проектів, поданих на розгляд, аналіз організаційно-структурної спроможності громадських організацій) (2010);
  • Тренер в Проекті міжнародної технічної допомоги “Підтримка децентралізації в Україні” DesPro (мобілізація місцевої громади до участі у різних формах громадської активності) (2008);
  • Тренер, експерт Міжнародного благодійного фонду «Творчий центр Каунтерпарт» (соціальна мобілізація місцевих громад, експертиза проектів та оцінка організаційної спроможності громадських організацій, організація навчання громадських активістів тощо) (2004-2012).

 

ЦЮМАН ТЕТЯНА ПЕТРІВНА

Посада: доцент кафедри соціальної роботи та практичної психології АПСВТ

Науковий ступінь та звання: кандидат педагогічних наук, доцент

Контактна інформація: tanja_c@ukr.net

Дисципліни: “Система соціальних служб”, “Протидія торгівлі людьми”, “Основи психодіагностики”

Освіта: закінчила ТДПІ імені В. Гнатюка за спеціальністю «Практичний психолог в закладах освіти» (1994 р.); захистила дисертацію в Інституті проблем виховання АПН України (2008 р.).

Публікації: автор понад 60 публікацій наукового та навчально-методичного характеру у сфері навчання дорослих, соціально-психологічної роботи з дітьми та молоддю, соціально-вразливих осіб з питань психопрофілактики насильства (в т.ч. протидії сексуальному насильству щодо дітей), протидії торгівлі людьми, розвитку життєвих навичок та цілепокладання.

Громадська та експертна діяльність: з 2015 року Голова Правління Всеукраїнської благодійної організації “Український фонд “Благополуччя дітей”. Досвід національного експерта в таких організаціях як ЮНЕСКО (експерт з регіонального керівництва з питань запобігання та реагування на насильство в школі у Східній Європі та Центральній Азії під егідою ЮНЕСКО, 2015 р.), Ради Європи (проект Ради Європи «Зміцнення та захист прав дітей в Україні», 2015р. та проект “Боротьба з насильством щодо вразливих груп населення (жінки та діти) в Україні”, 2017 р.), Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні (проект “Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад”, 2010-2018 рр.), Міжнародної громадської організації “Word Jewish Relief” Великобритація (2018 р.), Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (2018 р.).