Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

КАРАГОДІНА ОЛЕНА ГЕННАДІЇВНА

(Karagodina, Olena)

Посада: завідувачка кафедри соціальної роботи та практичної психології АПСВТ

Науковий ступінь та звання: доктор медичних наук, професор

Контактна інформаціяkaragodina.og@socosvita.kiev.ua

Дисципліни

ІІІ рівень ВО: «Cучасні тенденції розвитку соціальної роботи в галузі»

ІІ рівень ВО: «Індивідуальне соціально-психологічне консультування», «Соціальна психіатрія і наркологія», «Дорадництво з підготовки магістерської роботи»

І рівень ВО: «Психологічна допомога в соціальній роботі», «Медико-соціальні основи здоров’я» 

ORCID ID: 0000-0002-7412-5178

Профіль у Гугл Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=bet3y9gAAAAJ

Публікації: авторка понад 120 наукових праць та навчально-методичних розробок, член редколегії кількох українських наукових журналів.

Освіта: закінчила Дніпропетровський медичний інститут (за фахом «Лікувальна справа»), інтернатуру (за спеціальністю «Психіатрія»), курс «Методика викладання соціальної роботи та соціальної політики» (ШСР Національного університету «Києво-Могилянська академія»). Підвищувала кваліфікацію в Інституті Альберта Елліса (Нью-Йорк, США), Швейцарському Тропічному інституті (Лугано, Аскона, Швейцарія).

Практична, громадська та експертна діяльність: має значний стаж лікувальної та консультативної роботи, учасниця дослідницьких та практично-орієнтованих проектів допомоги різним вразливим групам населення. Працювала у складі науково-методичної комісії МОН України зі спеціальності «Соціальна робота», була експерткою програм з громадського здоров’я міжнародного фонду «Відродження» (Київ). Наразі є членом правління БО «Український інститут політики громадського здоров’я», працює у складі Комісії з питань етики Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика. З 2019 р. – експерт Національного агентства забезпечення якості вищої освіти.

 

БЕГЕЗА ЛЮДМИЛА ЄВГЕНІВНА

(Beheza, Liudmila)

Посада: професор кафедри соціальної роботи та практичної психології АПСВТ

Науковий ступінь та звання: доктор психологічних наук, доцент

Контактна інформація: l_begeza@ukr.net

Дисципліни: «Методика викладання психології», «Професійний розвиток особистості», «Професіогенез особистості» та ін.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5361-4677

Профіль у Гугл Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=8P5Oe1kAAAAJ&hl=ru

Публікації: автор понад 100 наукових та науково-методичних праць, серед яких 3 статті у журналах, що індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science, 5 статей у міжнародних фахових та міжнародних мультидисциплінарних журналах; є співавтором 5 монографій.

Освіта: закінчила Черкаський педагогічний університет імені Б. Хмельницького; навчалась в аспірантурі в Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України; пройшла міжнародне стажування у Вищій Школі Міжнародного Бізнесу в Пряшеві, Словаччина.

Практична, громадська та експертна діяльність: Автор-розробник та тренер тренінгів «Кар’єрний радник»: «Особливості роботи реєстратора базових центрів зайнятості», «Особливості роботи фахівців центрів зайнятості, які виконують функції кар’єрних радників» (2018-2019 рр.), та впровадження Інституту «Консультант роботодавця» (2019 р) у рамках реалізації Проекту Міністерство соціальної політики України «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні» за підтримки Уряду Данії.

Автор-розробник та тренер тренінгу: «Методика організації та проведення соціально-психологічного тренінгу» (2021 р).

Співавтор-розробник та тренер тренінгу «Архітектоніка наукового тексту», що відповідає першому (бакалаврському), другому (магістерському), третьому (освітньо-науковому) рівням вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності (2021 р).

З 2020 року – Відповідальний секретар спеціалізованої вченої ради з присудження ступеня доктора філософії зі спеціальності 053 «Психологія».

З 2020 року – рецензент 6 дисертацій з присудження ступеня доктора філософії зі спеціальності 053 «Психологія».

З 2021 рокугарант освітньо-професійної програми «Клінічна психологія» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 053 «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки».

 

ПОЖИДАЄВА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

(Pozhydaieva, Oksana)

Посада: доцентка кафедри соціальної роботи та практичної психології АПСВТ

Науковий ступінь та звання: кандидат педагогічних наук

Контактна інформація: pozhydaieva@ukr.net

Дисципліни:

ІІІ рівень ВО: «Інноваційні методи викладання соціальної роботи», «Асистентська (педагогічна) практика»

ІІ рівень ВО: «Соціальне проектування», «Практикум з соціальної роботи в громаді», «Супервізія в соціальній роботі», «Педагогіка та методика викладання фахових навчальних дисциплін», «Педагогічна практика»

І рівень ВО: «Соціальна педагогіка», «Вступ до спеціальності», «Соціальна психологія», «Ознайомча практика», «Навчальна практика»

ORCID ID: 0000-0002-3327-8960

Профіль у Гугл Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=MGVF0wIAAAAJ

Профіль у Scopus/Web of Science: Web of Science Researcher ID R-2957-2016

Освіта: закінчила Київський  університет ім. Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, кафедра педагогіки (за фахом соціальний педагог, викладач соціальної педагогіки), курс підвищення кваліфікації за спеціальністю «Соціальна робота» (ШСР Національного університету «Києво-Могилянська академія»), науково-педагогічне стажування на тему: «Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки педагогів». Університет Данубіус м. Сладковічево, Словацька Республіка, міжнародне стажування «INTERNATIONAL LEGAL COMMUNICATION» (135 hours in «Soсial Work»). 

Публікації: авторка понад 25 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Практична, громадська та експертна діяльність: має досвід практичної роботи в Спілці дитячих та юнацьких організацій м. Києва, Соціальній службі для молоді Київської міської державної адміністрації. З 2020 р. – експерт Національного агентства забезпечення якості вищої освіти.

 

 

ЗУБЧИК ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

(Zubchyk, Olha)

Посада: доцентка кафедри соціальної роботи та практичної психології АПСВТ

Науковий ступінь та звання: кандидат психологічних наук

Контактна інформація: zubchik_o@ukr.net

Дисципліни

ІІ рівень ВО: «Тренінгові технології в соціальній роботі», «Психологічні методи дослідження особистості»

І рівень ВО: «Вікова психологія», «Загальна психологія», «Психологія особистості», «Психологія управління», «Психологія організації», «Основи патопсихології», «Основи психодіагностики», «Техніки соціально-психологічного тренінгу»

ORCID ID: 0000-0001-9481-1186

Профіль у Гугл Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=J332qDkAAAAJ

Публікації: авторка понад 20 наукових праць.

Освіта: закінчила магістратуру (спеціальність «Соціальна робота») та аспірантуру (спеціальність «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи») Національного університету імені Тараса Шевченка. Підвищувала кваліфікацію в Мелітопольському державному педагогічному університеті ім. Б. Хмельницького (бакалавр дошкільної освіти), "Програма підготовки прийомних батьків, опікунів та піклувальників, які беруть на виховання ВІЛ-позитивних дітей" (Київ), "Курси з підготовки викладачів ВНЗ до впровадження навчальних тренінгів" (Київ). На даний момент є учасницею «Авторського навчального курсу з танцювально-рухової терапії для професіоналів», організованого Українською асоціацією танцювально-рухової терапії (УАТРТ). Підвищує кваліфікацію в Інституті Консонансної терапії (Варшава).

Практична, громадська та експертна діяльність:  має значний досвід роботи в сфері дошкільної педагогіки та психології. Працювала старшим науковим співробітником в Центрі здорового способу життя Державного інституту розвитку сім'ї та молоді України. Брала участь у розробці та проведенні тренінгових програм зі здорового способу життя для підлітків груп ризику, в проведенні дослідження та написанні тематичної доповіді про положення дітей в Україні, зокрема, "Забезпечення прав дітей з особливими потребами". Наразі співпрацює з Всеукраїнською благодійною організацією «Мама і немовля».

 

 

ЛЮТИЙ ВАДИМ ПЕТРОВИЧ

(Liutyi, Vadym)

Посада: доцент кафедри соціальної роботи та практичної психології АПСВТ

Науковий ступінь та звання: кандидат педагогічних наук, доцент

Контактна інформаціяluty@ukr.net

Дисципліни:

ІІІ рівень ВО: ««Емпіричні дослідження в соціальній роботі», «Оцінювання практики соціальної роботи»

ІІ рівень ВО: «Соціальна робота з особами, які мають нехімічну залежність», «Соціальна робота з особами, які живуть з ВІЛ»

І рівень ВО: «Методика індивідуальної соціальної роботи», «Теорія і методи соціальної профілактики», «Оцінювання в соціальній роботі», «Основи девіантології», «Основи ресоціалізації та реінтеграції особистості»

ORCID ID: 0000-0002-9105-0470

Профіль у Гугл Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Pr8qJMkAAAAJ

Публікації: автор близько 50 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Освіта: закінчив Київський державний педагогічний інститут ім. М. Драгоманова, спеціальність «Історія і педагогіка»; Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів ім. Б. Грінченка, спеціальність «Психологія, практична психологія в галузі народної освіти», курс «Методика викладання соціальної роботи та соціальної політики» (ШСР Національного університету «Києво-Могилянська академія»), підвищував кваліфікацію з різних аспектів соціальної профілактики та надання соціальних послуг уразливим групам населення.

Практична, громадська та експертна діяльність: в якості експерта брав участь у впровадженні міжнародних соціальних проектів «Соціальна освіта в Україні», «Покращення якості соціальних послуг дітям та сім’ям у громаді», «Сприяння здоров’ю матері і дитини» (Християнський дитячий фонд), «Здоров’я матері і дитини», «Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад», «Профілактика ВІЛ/СНІДу та підтримка соціально-психологічного здоров’я в Україні – робота з громадою за «Програмою “15”» «Гуманітарна допомога внутрішньо переміщеним особам і найбільш вразливим сім’ям, що постраждали внаслідок конфлікту в Україні» (Український фонд Благополуччя дітей),  «Зміцнення та захист прав дітей в Україні» (Рада Європи) та ін. Був членом науково-методичної комісії Міністерства освіти та науки з галузі знань «Соціальна робота».

 

ПОЧЕСНІ КОЛЕГИ, КОНСУЛЬТАНТИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ КАФЕДРИ   

ДВОРЯК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

(DvoriakSergii)

Посада: професор кафедри соціальної роботи та практичної психології АПСВТ (2016 – 2022 рр.)

Науковий ступінь та звання: доктор медичних наук, професор

Контактна інформаціяdvoryak@uiphp.org.ua

Дисципліни, які викладав

ІІІ рівень ВО: «Cучасні тенденції розвитку соціальної роботи в галузі»

ІІ рівень ВО: «Соціальна психіатрія і наркологія»,

І рівень ВО: «Основи медичної психології» 

ORCID ID: 0000-0002-0032-5417

Профіль у Гугл Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ih-vIigAAAAJ

Профіль у Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15051444200

Публікації: автор більше 100 наукових та науково-методичних праць (h-індекс 23), серед яких, зокрема, Національний підручник для лікарів-наркологів (2014), 2 монографії, навчальні посібники для лікарів-наркологів, психіатрів і соціальних працівників. Член редколегії журналів «Journal of Drug Issues» (Florida State University, США), «Journal of International AIDS Society».

Освіта: закінчив Одеський медичний інститут та інтернатуру (спеціальність «Психіатрія»), аспірантуру Московського інституту судової психіатрії ім. Сербського. Проходив стажування в Пенсільванському Університеті (США) за програмою досліджень в галузі наркотичної залежності Національного Інституту Наркотичної Залежності (Research in drug abuse, clinical trials; NIDA/CTN Invest Fellowship).

Практична, громадська та експертна діяльністьбув керівником реабілітаційного центру для хворих на алкогольну та наркотичну залежність, експертом з лікування наркотичної залежності Програми розвитку ООН, керівником дослідницьких програм Всеукраїнської наркологічної асоціації. Разом з колегами в 2003 заснував БО «Український інститут досліджень політики громадського здоров'я» (УІПГЗ), з 2017 р. – Почесний Голова Правління УІПГЗ. Брав участь у дослідницьких проектах, що провадяться в Україні спільно з фахівцями Пенсільванського та Єльського університетів, Університету штату Колорадо, а також ВООЗ. Був виконавцем наукових проектів МОЗ України та Українського центру контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України. Брав активну участь у розробці Стратегії Державної політики щодо наркотиків до 2020 р.

Протягом 5 років також працював консультантом УНЗ ООН в Центральній Азії та підготував 5-річний план розвитку замісної підтримувальної терапії в Азербайджані, Казахстані, Туркменістані і Таджикистані. З 2011 р. був членом Керівної Ради Міжнародного товариства боротьби з ВІЛ/СНІД (IAS) – відповідальним за європейський регіон. 

Має нагороди за створення та впровадження інноваційних методів лікування та профілактики від міжнародних організацій: ООН, EUROPAD, ААTOD.

Наразі Голова Правління, в.о. директора Українського інституту політики громадського здоров’я.

 

СЕМИГІНА ТЕТЯНА ВАЛЕРЇІВНА

(Semigina, Tetyana)

Посада: доцентка (2007-2013), професорка (2013 – 2021 рр.) кафедри соціальної роботи та практичної психології АПСВТ

Науковий ступінь та звання: доктор політичних наук, професор

Контактна інформаціяsemigina.tv@socosvita.kiev.ua

Дисципліни, які викладала:

ІІІ рівень ВО: «Актуальні проблеми сучасної соціальної роботи»

І-ІІ рівень ВО: «Досвід міжнародної соціальної роботи», «Професійні стандарти соціальної роботи», «Основи соціального маркетингу», «Якісні методи дослідження у соціальній роботі» тощо.

ORCID ID: 0000-0001-5677-1785

Профіль у Гугл Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=6ZQYa24AAAAJ

Профіль у Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35776697500

Публікації: авторка понад 550 наукових праць, зокрема у виданнях, що індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science; член редколегії українських та закордонних наукових журналів.

Освіта: закінчила магістратуру (спеціальність «Соціальна робота») та докторантуру (спеціальність «Політичні інститути та процеси») Національного університету «Києво-Могилянська академія». Проходила стажування у США, Великобританії, Нідерландах тощо.

Практична, громадська та експертна діяльність: була членом громадської ради Міністерства охорони здоров’я України та членом експертної ради Міністерства праці та соціальної політики України. Працювала консультантом проектів Європейського Союзу, Програми розвитку ООН, Світового Банку, USAID, Міжнародної організації міграції тощо, брала участь у міжнародних дослідницьких проєктах.

У 2010-2018 рр. – членкиня Ради директорів Міжнародної асоціації шкіл соціальної роботи (МАШСР), зараз – довічна членкиня МАШСР. Членкиня Європейської соціологічної асоціації.

З 2020 р. – членкиня галузевої експертної ради 231 «Соціальна робота» Національного агентства забезпечення якості вищої освіти.

З 2019 р. – членкиня Національного агентства кваліфікацій (з 2020 р. працює в Агентстві на постійній основі).