Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

   КАРАГОДІНА ОЛЕНА ГЕННАДІЇВНА

   Посада: завідувачка кафедри соціальної роботи та практичної психології АПСВТ

   Науковий ступінь та звання: доктор медичних наук, професор

   Контактна інформаціяogk@bigmir.net

   Дисципліни: «Психологічна допомога в соціальній роботі», «Соціальна психіатрія і         наркологія», «Індивідуальне соціально-психологічне консультування», «Техніки     соціально-психологічного тренінгу», «Медико-соціальні основи здоров’я», «Основи       соціальної геронтології».

Освіта: закінчила Дніпропетровський медичний інститут (за фахом «лікувальна справа»), інтернатуру (за спеціальністю «психіатрія»), курс «Методика викладання соціальної роботи та соціальної політики» (ШСР Національного університету «Києво-Могилянська академія»). Підвищувала кваліфікацію в Інституті Альберта Елліса (Нью-Йорк, США), Швейцарському Тропічному інституті (Лугано, Аскона, Швейцарія). Докторську дисертацію зі спеціальності «психіатрія» захистила 2003 р. у Спеціалізований раді Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України.

Публікації: авторка понад 100 наукових праць та навчально-методичних розробок. 

Досвід практичної роботи та експертна діяльність: має значний стаж лікувальної та консультативної роботи, брала участь у низці дослідницьких та практично-орієнтованих проектів допомоги різним вразливим групам населення. Працювала у складі науково-методичної комісії МОН України зі спеціальності «Соціальна робота», була експертом програм з громадського здоров’я міжнародного фонду «Відродження» (Київ). Наразі є Головою правління БО «Український інститут політики громадського здоров’я», працює у складі Комісії з етики наукових досліджень Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Консультативної ради Українського Центру обміну технологіями у сфері залежностей. Очолює групу редакційної колегії журналу «Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму», відповідальну за тематичні випуски з соціальної роботи.

  

ДВОРЯК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Посада: професор кафедри соціальної роботи та практичної психології АПСВТ

Науковий ступінь та звання: доктор медичних наук, доцент

Контактна інформація: dvoryak@uiphp.org.ua

Дисципліни: «Соціальна психіатрія і наркологія»

Освіта: закінчив Одеський медичний інститут та інтернатуру (спеціальність «психіатрія»), аспірантуру Московського інституту судової психіатрії ім. Сербського. Захистив кандидатську та докторську дисертації за спеціальністю «наркологія». Проходив стажування в Пенсільванському Університеті (США) за програмою досліджень в галузі наркотичної залежності Національного Інституту Наркотичної Залежності (Research in drug abuse, clinical trials; NIDA/CTN Invest Fellowship).

Публікації: автор близько 80 наукових та науково-методичних праць (h-індекс 16), серед яких, зокрема, Національний підручник для лікарів-наркологів (2014), 2 монографії, навчальні посібники для лікарів-наркологів, психіатрів і соціальних працівників. Член редколегії журналів «Journal of Drug Issues» (Florida State University, США), «Journal of International AIDS Society», «Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму».

Громадська та експертна діяльність: був керівником реабілітаційного центру для хворих на алкогольну та наркотичну залежність, експертом з лікування наркотичної залежності Програми розвитку ООН, керівником дослідницьких програм Всеукраїнської наркологічної асоціації. З 2005 р. працює головним дослідником БО «Український інститут політики громадського здоров'я», брав участь у дослідницьких проектах, що провадяться в Україні спільно з фахівцями Пенсільванського та Йельського університетів, Університету штату Колорадо, а також ВООЗ. Був виконавцем наукових проектів МОЗ України та Українського центру контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України. Брав активну участь у розробці Стратегії Державної  політики щодо наркотиків до 2020 р. Наразі є членом Ради директорів Європейської асоціації з лікування опіоїдної залежності (EUROPAD), членом Керівної Ради (Governing Council) Міжнародного товариства боротьби зі СНІДом (International AIDS Society), де представляє Європейський регіон.

Має українські та міжнародні професійні нагороди за видатний внесок у розробку інноваційних підходів до лікування наркозалежності.

 

ЛЮТИЙ ВАДИМ ПЕТРОВИЧ

Посада: доцент кафедри соціальної роботи та практичної психології АПСВТ

Науковий ступінь та звання: кандидат педагогічних наук, доцент

Контактна інформаціяluty@ukr.net

Дисципліни: «Психологія особистості», «Психологічні методи дослідження особистості», «Соціальна робота з різними групами клієнтів», «Методика індивідуальної соціальної роботи», «Методика групової соціальної роботи», «Теорія і методи соціальної профілактики», «Оцінювання в соціальній роботі», «Соціальна робота з особами, які мають нехімічну залежність», «Соціальна робота з особами, які живуть з ВІЛ», «Емпіричні дослідження в соціальній роботі», «Оцінювання практики соціальної роботи».

Освіта: закінчив Київський державний педагогічний інститут ім. М. Драгоманова, спеціальність «історія і педагогіка»; Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів ім. Б. Грінченка, спеціальність «психологія, практична психологія в галузі народної освіти», курс «Методика викладання соціальної роботи та соціальної політики» (ШСР Національного університету «Києво-Могилянська академія»). 2010 р. захистив дисертацію у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю «соціальна педагогіка».

Публікації: 33 публікації, з них 13 наукових робіт та 20 робіт навчально-методичного характеру, у тому числі у фахових виданнях – 12 наукових робіт.

Сфера професійних інтересів: формування професійних компетентностей соціальних працівників; соціальна профілактика девіантної поведінки дітей і молоді; ресоціалізація неповнолітніх, які перебувають у конфлікті зі законом; моніторинг та оцінка впровадження соціальних проектів в галузі соціальної роботи.

Громадська та експертна діяльність: в якості експерта брав участь у впровадженні міжнародних соціальних проектів «Соціальна освіта в Україні», «Покращення якості соціальних послуг дітям та сім’ям у громаді», «Сприяння здоров’ю матері і дитини» (Християнський дитячий фонд), «Здоров’я матері і дитини», «Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад», «Профілактика ВІЛ/СНІДу та підтримка соціально-психологічного здоров’я в Україні –робота з громадою за «Програмою “15”» «Гуманітарна допомога внутрішньо переміщеним особам і найбільш вразливим сім’ям, що постраждали внаслідок конфлікту в Україні» (Український фонд Благополуччя дітей),  «Зміцнення та захист прав дітей в Україні» (Рада Європи) та ін. Член науково-методичної комісії Міністерства освіти та науки з галузі знань «Соціальна робота».

 

СЕМИГІНА ТЕТЯНА ВАЛЕРЇІВНА

Посада: професор кафедри соціальної роботи та практичної психології АПСВТ

Науковий ступінь та звання: доктор політичних наук, доцент

Контактна інформаціяsemigina.tv@socosvita.kiev.ua

Дисципліни: «Основи соціального маркетингу», «Професійні стандарти соціальної роботи», «Актуальні проблеми сучасної соціальної роботи».

Освіта: закінчила магістратуру (спеціальність «Соціальна робота») та докторантуру (спеціальність «Політичні інститути та процеси») Національного університету «Києво-Могилянська академія». Проходила стажування у США, Великобританії, Нідерландах тощо.

Публікації: автор понад 370 наукових праць, зокрема у виданнях, що індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science. Автор та співавтор понад 40 навчально-методичних праць. Головний редактор журналу «Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму». Член редколегії журналів: «Czech and Slovak Social Work» (Czech Republic), «Social Policy and Social Work in Transition» (Великобританія), «Social Work Chronicle» (Індія), «Магістеріум НаУКМА: Соціальна робота і охорона здоров’я» (Україна), «Social Work and Education» (Україна), «Соціальна робота і соціальна освіта» (Україна).

Громадська та експертна діяльність: Була членом громадської ради Міністерства охорони здоров’я України та членом експертної ради Міністерства праці та соціальної політики України. Працювала консультантом проектів Європейського Союзу, Програми розвитку ООН, Світового Банку, USAID, Міжнародної організації міграції тощо, брала участь у міжнародних дослідницьких проектах, є членом Міжнародної дослідницької мережі з вивчення глобальних ініціатив у сфері ВІЛ/СНІДу. У 2010-2018 рр. – член Ради директорів Міжнародної асоціації шкіл соціальної роботи.

 

 

ПОЖИДАЄВА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Посада: доцент кафедри соціальної роботи та практичної психології АПСВТ

Науковий ступінь та звання: кандидат педагогічних наук

Контактна інформація: pozhydaieva@ukr.net

Дисципліни: «Соціальна педагогіка», «Педагогіка та методика викладання фахових навчальних дисциплін», «Соціальне проектування», «Соціальна психологія», «Практикум з соціальної роботи в громаді», «Супервізія в соціальній роботі».

Освіта: закінчила Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (спеціальність «соціальна педагогіка»); захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка в Київському університет імені Бориса Грінченка.

Публікації: автор 20 статей, опублікованих у фахових наукових виданнях.

Досвід роботи: 

 • Спілка дитячих та юнацьких організацій м. Києва, посада: інструктор з виховної роботи (1995-1996 рр. ).
 • Соціальна служба для молоді Київської міської державної адміністрації, посада: менеджер програми «Молодь для молоді», консультант молодіжної лінії «Телефон Довіри» (1996-2000 рр.).
 • Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», посада: методист вищої категорії кафедри психології, заступник декана з виховної роботи факультету інженерних технологій (2000-2003 рр.).
 • Міжрегіональна академія управління персоналом Економіко-правовий технікум, посада: викладач І категорії  циклової комісії правознавства і соціальної роботи (2003-2009 рр.).
 • Академія праці, соціальних відносин і туризму ФПУ, посада: старший викладач (з 2009 р.), доцент (з 2011 р.).

 

ГРАЧОВА КАТЕРИНА ЮРІЇВНА

Посада: викладач кафедри соціальної роботи та практичної психології АПСВТ

Контактна інформація: katia.valeo@ukr.net

Дисципліни: «Правові основи соціальної роботи», «Психофізіологія», «Представництво інтересів клієнтів соціальної роботи».

Освіта: закінчила магістратуру Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (спеціальність «Правознавство»), магістратуру Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти (спеціальність «Психологія»).

Публікації: автор 5 статей, опублікованих у фахових наукових виданнях.

Досвід роботи: 

 • Головне управління підприємництва та регуляторної політики Київської міської державної адміністрації, посада: головний спеціаліст (2002-2009рр.);
 • Академія праці, соціальних відносин і туризму ФПУ, посада: викладач (2009 р.);
 • Практикуючий психолог, коуч (з 2014 р.). 

 

 

ЄРОШЕНКО КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА

Посада: викладачка кафедри соціальної роботи та практичної психології АПСВТ

Науковий ступінь та звання: здобувачка PhD у галузі «Соціальна робота»

Контактна інформація: yeroshenko.km@socosvita.kiev.ua

Дисципліни: «Інноваційні моделі та методи соціальної роботи», «Соціальна робота з різними групами клієнтів», «Методика групової соціальної роботи»

Освіта: закінчила магістратуру (спеціальність «соціальна робота») Національного унверситету «Києво-Могилянська академія».

Публікації: автор 20 наукових праць.

Громадська та експертна діяльність: З 2014 року координує проекти та програми у ВБО «Українська фундація правової допомоги». Зокрема, координує напрями імплементації міжнародних стандартів у сфері забезпечення прав людини в поліцейській діяльності, захисту права на доступ до медичної допомоги затриманих та засуджених осіб, розвитку мереж провайдерів безоплатної правової допомоги в громадах, адвокації права на доступ до безоплатної правової допомоги та посилення правових можливостей громад.
 
 

ЗУБЧИК ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

Посада: доцент кафедри соціальної роботи та практичної психології АПСВТ

Науковий ступінь та звання: кандидат психологічних наук

Контактна інформація: zubchik_o@ukr.net

Дисципліни: «Загальна психологія», «Психологія соціальної роботи», «Практикум з соціальної роботи», «Вікова психологія», «Психологічні методи дослідження особистості», «Техніки соціально-психологічного тренінгу», «Основи психодіагностики», «Психологія управління», «Тренінгові технології в соціальній роботі», «Основи медичної психології».

Освіта: закінчила магістратуру (спеціальність «соціальна робота») та аспірантуру (спеціальність «соціальна психологія; психологія соціальної роботи») Національного університету імені Тараса Шевченка. Підвищувала кваліфікацію в Мелітопольському державному педагогічному університеті ім. Б. Хмельницького (бакалавр дошкільної освіти), "Програма підготовки прийомних батьків, опікунів та піклувальників, які беруть на виховання ВІЛ-позитивних дітей"(Київ), "Курси з підготовки викладачів ВНЗ до впровадження навчальних тренінгів" (Київ), "Soft skills time management"(Київ). На даний момент є учасником «Авторського навчального курсу з танцювально-рухової терапії для професіоналів», організованого Українською асоціацією танцювально-рухової терапії (УАТРТ).

Публікації: автор 16 наукових публікацій, серед яких 14 одноосібних та 3 – у співавторстві.

Досвід практичної роботи: 

 • Рада Національної безпеки і оборони України, Український інститут досліджень навколишнього середовища і ресурсів, (2003 – 2004). Інженер відділу природних ресурсів.
 • Державний інститут розвитку сім'ї та молоді України, (2007 – 2008), старший науковий співробітник Центру здорового способу життя.
 • Київський Славістичний університет, (2011 – 2014), старший викладач кафедри психології.
 • ТОВ НВК "Новопечерська школа", (2015 – 2017), методист "Класу дошкільної підготовки".
 • ТОВ "Дитячий Інноваційний Центр "Кідсвуд Клавскай" (2018), директор.
 • Академія праці, соціальних відносин і туризму ФПУ, доцент кафедри практичної психології та соціальної роботи (з 2019 р.). 
Сфера наукових інтересів:  толерантні та особистісно-смислові детермінанти професійної підготовки соціальних працівників; критичне мислення в контексті навчання  та професійного розвитку соціальних працівників.