Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Підготовка фахівців з вищою освітою в Академії здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  • Бакалавр (базова вища освіта).
  • Спеціаліст (повна вища освіта).
  • Магістр (повна вища освіта).

Форми навчання:

  • денна;
  • заочна;

На усіх формах навчання використовуються дистанційні технології навчання.

Випускники Академії отримують дипломи державного зразка за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами та спеціальностями, а також додаток до диплому європейського зразка.