Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

07.06.2019 - 10:25

Фінансовий сектор та сталий розвиток: на шляху від теоретичних концепцій до реальних дій. В Академії відбулась звітня конференція в рамках проекту Модуль Жан Моне «Фінансовий сектор Європейського союзу як рушій сталого розвитку: європейська інтеграція, реформи, перспективи мережевої економіки». 

Міжнародна науково-практична конференція «Фінансовий сектор Європейського союзу та сталий розвиток: європейський досвід, стратегічні орієнтири для України», яка відбулася 6 червня 2019 р. в Академії праці, соціальних відносин і туризму (АПСВТ), стала платформою для обміну досвідом, новими ідеями та результатами наукових досліджень, що розкривають різні аспекти функціонування фінансового сектора ЄС та України та їх впливу на сталий розвиток, та проводилася в рамках проекту Модуль Жан Моне «Фінансовий сектор Європейського союзу як рушій сталого розвитку: європейська інтеграція, реформи, перспективи мережевої економіки» грантової програми ЄС «ЕРАЗМУС+» (номер проекту 575275-EPP-1-2016-1-UAEPPJMO-MODULE).

Щоб максимально залучити представників з різних регіонів України та дослідників з інших країн, було реалізовано два формати участі: очна участь з виступом на конференції (таку форму обрали 57 осіб) та дистанційна участь (89 осіб). Серед 146 учасників конференції, що представляли 8 країн світу, були представники закладів вищої освіти, дослідники, аспіранти, представники органів влади, професійних груп, громадянського суспільства, бізнесу, чиї дослідження чи інтереси зосереджені на взаємозв'язку між фінансовим сектором та сталим розвитком.

Відкрив роботу пленарного засідання конференції Ярослав Головко, проректор з стратегічного розвитку та зовнішніх зв'язків Академії праці, соціальних відносин і туризму, який у своїй доповіді розкрив здобутки АПСВТ у підготовці та реалізації грантових проектів за підтримки Європейського союзу.

Петро Крайнік, експерт напряму Жан Моне Національного Еразмус+ офісу в Україні, познайомив учасників заходу з можливостями програми ЄС «Еразмус+» та консультативної підтримки Національного Еразмус+ офісу в Україні, детальніше зупинився на напрямі Жан Моне, що спрямована на активізацію євроінтеграційного дискурсу; сприянні досконалості євроінтеграційних студій; залученні закладів вищої освіти до дослідження євроінтеграційних процесів; поширенні ідей Об'єднаної Європи. Підкреслив актуальність та перспективність спрямування зусиль українських закладів вищої освіти й інших інституцій всього світу на підготовку спільних та індивідуальних проектів за програмою «Еразмус+».

Зі звітом про реалізацію проекту «Фінансовий сектор Європейського союзу як рушій сталого розвитку: європейська інтеграція, реформи, перспективи мережевої економіки» грантової програми ЄС «ЕРАЗМУС+» виступила керівник проекту Людмила Гуляєва, доцент кафедри фінансів Академії праці, соціальних відносин і туризму.

Професор Найел Девіт з Лімерикського університету (Ірландія) представив результати власних досліджень на тему «Трансмісійний механізм монетарної політики: ранній ірландський досвід впровадження євро», розкривши цілі, принципи та інструменти монетарної політики Ірландії та ЄС на сучасному етапі розвитку.

Про можливості та ризики використання технологія блокчейн для сталого розвитку суспільства йшлося у виступі Олексія Ховпуна, завідувача кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Академії праці, соціальних відносин і туризму.

Професор Войцех Дурановський, що представляє ГО «Zofia Zamenhof Foundation» (Польща), акцентував увагу на ролі сучасних стартапів, що впроваджують проривні фінансові технології та водночас інноваційним чином змінюють взаємовідносини між учасниками фінансових ринків.

Яніна Ткаченко, ключовий експерт проекту Модуль Жана Моне «Фінансовий сектор Європейського союзу як рушій сталого розвитку…», завідувачка кафедри фінансів Академії праці, соціальних відносин і туризму, розповіла про європейський та вітчизняний досвід впровадження сталих ініціатив у діяльність сучасних банків.

Виступи учасників конференції у секціях відбувалися за кількома напрямами:

Секція 1. Сучасні тенденції розвитку фінансового сектору ЄС у контексті сталого розвитку: структура, моделі управління, актуальні тенденції, виклики та суперечності, реформування фінансового нагляду та регулювання для посилення ролі фінансового сектору ЄС в забезпеченні сталого розвитку.

Секція 2. Нові інструменти для фінансування сталого розвитку в ЄС та світі: сталі фінансові інструменти, інновації на фінансових ринках, зелені інвестиції/фінанси, соціально відповідальні інвестиції, проектне фінансування, краудфандинг, фінансова підтримка малого та середнього бізнесу, соціального підприємництва та стартапів, корпоративна соціальна відповідальність фінансового бізнесу та інші сталі практики.

Cекція 3. Впровадження сталих ініціатив у фінансовому секторі України: сучасний стан та перспективи розвитку банківських та небанківських фінансових установ у контексті сталого розвитку, проблеми та перспективи фінансового сектору у контексті європейської інтеграції, впровадження сталих ініціатив українськими фінансовими посередниками, шляхи переорієнтації фінансового сектору на забезпечення сталого розвитку економіки України, уроки й можливості досвіду ЄС для України.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

ПРОГРАМА Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансовий сектор Європейського союзу та сталий розвиток: європейський досвід, стратегічні орієнтири для України»

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансовий сектор Європейського союзу та сталий розвиток: європейський досвід, стратегічні орієнтири для України»

Більше фото