Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

10.01.2012 - 10:00

Наказом МОНмолодьспорту України №1364 від 25.11.11 р. затверджено персональний склад науково-методичних комісій з питань освіти.
До складу цих комісій ввійшли представники Академії, а саме:
● підкомісія  з соціальної роботи :
            - Буяшенко Вікторія Василівна – доктор філософських наук, професор, в.о. ректора АПСВ, голова підкомісії;
            - Карагодіна Олена Геннадіївна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи та практичної психології, член підкомісії;