Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Наукові праці викладачів кафедри публікуються у закордонних та міжнародних віданнях.