Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Навчальні дисципліни з спеціальності «Маркетинг»:

 • Інформаційні технології маркетингу
 • Інфраструктура товарного ринку
 • Комерційна діяльність посередницьких підприємств
 • Кон’юнктура та ціни світових ринків
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Маркетингова політика розподілення
 • Маркетингова товарна політика
 • Маркетингова цінова політика
 • Маркетингові дослідження
 • Міжнародний маркетинг
 • Маркетинговий менеджмент
 • Національна економіка
 • Основи електронного бізнесу
 • Основи зовнішньоекономічної діяльності
 • Охорона праці в галузі
 • Паблік рілейшнз
 • Промисловий маркетинг
 • Психологія і педагогіка
 • Регіональна економіка
 • Рекламна діяльність
 • Рекламний менеджмент
 • Стандартизація і сертифікація
 • Стратегічне управління
 • Стратегічний маркетинг
 • Сучасні методи маркетингових досліджень
 • Товарна інноваційна політика
 • Товарознавство
 • Тренінг 1-с
 • Управління виставковою діяльністю
 • Управління зовнішньоекономічної діяльності
 • Управління якістю
 • Управління проектами

 

 

Навчальні дисципліни з спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування»:

 • Державне регулювання економіки
 • Деривативи
 • Економічна історія
 • Економічна теорія
 • Ефективність інформаційних систем
 • Інвестиційний менеджмент
 • Інноваційний менеджмент
 • Інформаційні системи в економіці
 • Інформаційні системи і технологія підприємства
 • Інформаційні системи у менеджменті
 • Інформаційні системи у практиці управління підприємством
 • Історія економіки та економічної думки
 • Контролінг
 • Конфліктологія
 • Корпоративні інформаційні системи
 • Макроекономіка
 • Менеджмент
 • Менеджмент інформаційних систем
 • Менеджмент організацій
 • Менеджмент персоналу
 • Міжнародна економіка
 • Міжнародний менеджмент
 • Мікроекономіка
 • Основи економічної теорії
 • Основи менеджменту
 • Психологія управління
 • Спецкурс «Проблеми сталого економічного розвитку»
 • Спецкурс «Теорія і практика прийняття рішень в умовах неповної   інформації»
 • Стратегічний менеджмент
 • Управління мотивацією професійної діяльності
 • Управління персоналом
 • Управління проектами

 

   По кожній з дисциплін розроблені робочі програми та навчально-методичні комплекси (НМК), які включають навчальну програму, плани семінарських (практичних) занять, тематику самостійної роботи студентів, а також тематику курсової роботи. У комплексах відображена специфіка тієї чи іншої дисципліни. З усіх дисциплін розроблені завдання для самостійної та індивідуальної роботи, що дозволяє студентам краще засвоїти та поглибити знання з курсів, а також з кожної дисципліни є тестові завдання для дистанційного навчання у системі MOODLE. Викладачі кафедри активно працюють над виданням різних методичних та навчальних посібників, здійснюють керівництво курсовими роботами, випускними, дипломними та магістерськими роботами, навчальною, виробничою, переддипломною та педагогічною практиками.

    Кафедра має необхідну матеріальну базу, забезпечену аудиторіями та приміщеннями, офісним обладнанням. Кафедра використовує дві обладнані сучасною комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням спеціалізовані навчальні лабораторії.