Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Дисертаційна робота

   Старший викладач Ю.О. Ярмоленко працює над кандидатською дисертацією за темою «Розвиток маркетингу на підприємствах туристично - рекраційного сектору»

Науково-дослідні роботи проводяться за такими напрямами:

    Викладачі кафедри беруть активну участь у науково — практичних конференціях, як академічних, так і всеукраїнських й міжнародних. Результати наукових досліджень кафедри постійно публікуються в різних вітчизняних і зарубіжних фахових виданнях.

   На кафедрі діють наукові та методичні семінари, активно проводиться наукова робота зі студентами, які успішно виступають з науковими доповідями на наукових студентських конференціях у межах України та за кордоном (Росія, Білорусь), проводяться різні предметні олімпіади, також студенти, яких підготували викладачі кафедри беруть участь в різних всеукраїнських олімпіадах. Викладачі кафедри є постійними керівниками студентів, які беруть участь у Всеукраїнському конкурсі, що проводиться спільно з ФПУ. Багато студентів за останні роки стали переможцями цього конкурсу.

     Кафедра має необхідну матеріальну базу, забезпечену аудиторіями та приміщеннями, офісним обладнанням. Кафедра використовує дві обладнані сучасною комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням спеціалізовані навчальні лабораторії.

    Викладачі співпрацюють з базовими підприємствами м. Києва, що сприяє виконанню конкурентоспроможних курсових, випускних та дипломних робіт, забезпечує ефективне проходження практики маркетологів, сприяє удосконаленню робочих програм дисциплін та тематики науково-дослідної роботи кафедри.