Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

21.02.2012 - 10:00

З 21 до 22 лютого 2012 р.  в Академії відбудеться Міжнародна наукова конференція «Проблеми підготовки фахівців з соціології у вищих навчальних закладах».
Співорганізаторами конференції є:
–    Федерація професійних спілок України;
–    Міжнародна асоціація навчальних і наукових установ з підготовки кадрів для соціально-трудової сфери
–    Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України
У роботі конференції передбачаються такі тематичні напрями:
Секція  1.     Освітні стандарти підготовки сучасних соціологів
Секція 2.   Вдосконалення підходів до організації навчального процесу у світлі вимог Болонської системи.
Підсекція 1. Загальноосвітні дисципліни в системі підготовки майбутніх фахівців у галузі соціології
У рамках Міжнародної наукової конференції 21 лютого відбудеться  круглий стіл на тему: «Роль сучасної зарубіжної соціології у підготовці фахівців з соціології у вищих навчальних закладах».
До 10 лютого необхідно повідомити про Ваше рішення, надіслати заявку, оформ¬лену відповідно до пропонованого зразка, тези (2-3 сторінки в електронному і друкованому вигляді) згідно із зазначеними вимогами та копію документів про оплату організацій¬ного внеску.
Після одержання і розгляду матеріалів Оргкомітет інформує учасників про їх прийняття і відправляє персональне запрошення.
Після проведення конференції учасникам пропонується опублікувати статтю у збірнику наукових праць «Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України» на загальних підставах.
Реєстрація учасників конференції відбудеться 21 лютого з 930 до 1000.
Організаційний внесок, передбачений на проведення конференції, видання програми і збірника тез (у сумі 150 грн.), просимо перерахувати на банківський рахунок Академії:
р/р 26007301245903 у Філії «Київське міське відділення ПАТ ПІБ» МФО 322250,
ЄДПРОУ 04641405.
Призначення платежу: «За тези».
Робочі мови конференції:
–    російська,
–    українська,
–    англійська.
Виступ — до 10 хв.
Витрати на проїзд, проживання, харчування здійснюються за рахунок учасників конференції.
За результатами конференції Матеріали будуть опубліковані у збірнику тез.  
Вимоги до оформлення тез:
Тези друкуються на папері стандартного фор¬мату (А 4) через 1,5 інтервалу з дотриманням таких розмірів полів: верхнього, нижнього і лівого – 2 см, правого – 1 см.
Весь текст повинен бути набраний шрифтом Times New Roman 14 pt в одну колонку без застосування будь-якого форматування. Не допус¬кається використання вставок та гіперпосилань. Можна виділяти окремі частини тексту курсивом або напівжирним шрифтом. Формули обов’язково повинні розмічатися. Посилання на літературу розміщується наприкінці тексту.
Разом із друкованими тезами подається елект¬ронний варіант на дискеті 3,5 дюйма. Файл тез повинен бути збережений у форматі RTF або у форматі MS Word. На дискеті обов’язковими мають бути тільки файли, які відносяться до змісту тез. На етикетці дискети необхідно вказати прізвище та ініціали автора/авторів.
Структура тез:
- у правому верхньому куті розміщують прізвище автора, його ініціали та доповнюють відомостями про нього (науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи);
- назва тез доповіді коротко відображає головну ідею, думку, положення (2-5 слів).
Послідовність викладу змісту така: актуальність проблеми; стан розробки проблеми в науці і на практиці; основна ідея, положення, висновки дослідження; основні результати та їх практичне значення.
Автор підписується на звороті останньої сторінки.
За науковий зміст і якість поданих матеріалів відповідальність несуть учасники конференції.
З питань розміщення статті у збірнику наукових праць «Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України» звертатися до редакційно-видавничого відділу: тел. (38044) 526–15–45 (Іоніна Олена Валеріївна).
З вимогами до оформлення статей можна ознайомитись на сайті:
http://www.socosvita.kiev.ua/publishing/visnik/
Адреса проведення конференції: Академія праці і соціальних відносин,
Велика Окружна дорога, 3, м. Київ-187, МСП, 03680
Заявки на участь у конференції приймаються науковим відділом Академії праці і соціальних відносин:
– поштою – за адресою: Велика Окружна дорога, 3, м. Київ–187, МСП, 03680;
– факсом  (38044) 522–49–40;
– e-mail: scientific_dep@socosvita.kiev.ua,  

У заявці необхідно поставити позначку «На конференцію».
Телефон для довідок (38044) 526-11-34 (Лесюк Тетяна Петрівна).

Тези доповідей приймаються редакційно-видавничим відділом Академії праці і соціальних відносин:
– факсом  (38044) 526–15–45;
– e-mail: edit@socosvita.kiev.ua

ДодатокРозмірЗавантажитиПродивитись
Міжнародна наукова конференція.doc47.5 KBЗавантажитиПродивитись