Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

24.04.2012 - 10:00

     З 24 до 25 квітня 2012 р. в Академії відбудеться Міжнародна науково - практична   конференція «Корпоративно-соціальна відповідальність бізнесу – фактор сталого розвитку держави».
Співорганізаторами конференції є:
–    Федерація професійних спілок України;
–    Міжнародна асоціація навчальних і наукових установ з підготовки кадрів для соціально-трудової сфери;
–    Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти;
–    Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України.
За підтримки Мережі Глобального договору ООН в Україні.
У роботі конференції передбачаються такі тематичні напрями:
Секція  1.   Соціально-корпоративна відповідальність як спосіб гармонізації економічних, соціально-корпоративних та суспільних цілей.
Підсекції:
1.    Економічна і соціальна відповідальність як фактори сталого розвитку економіки;
2.    Корпоративно-соціаьна відповідальність – складова стратегії розвитку українських компаній;
3.    Тенденції та перспективи розвитку сучасної фінансової системи.
Секція 2.   Теоретичні і практичні проблеми юридичної відповідальності в Україні.
Підсекції:
1.    Теоретико–правові проблеми юридичної відповідальності в Україні: особливості підходів до їх вирішення.
2.    Особливості вирішення практичних проблем галузевих видів юридичної відповідальності в Україні.
Секція 3.   Соціальна відповідальність як фактор функціонування соціальної системи.
Підсекції:
1.    Соціальна відповідальність як соціокультурна проблема сучасного суспільства;
2.    Пріоритети політики соціальної відповідальності в Україні;
3.    Бізнес як інституція громадянського суспільства в Україні.
Секція 4.   Соціальна відповідальність освіти перед суспільством.
У рамках Міжнародної наукової конференції відбудеться круглий стіл на тему:
«Профспілки і молодь» та Конкурс молодіжної соціальної реклами.
До 27 лютого необхідно:
– повідомити про Ваше рішення і надіслати заявку, оформлену відповідно до пропо¬нованого зразка;
– направити на нашу адресу тези доповіді обсягом до трьох сторінок (в електронному і друкованому вигляді) згідно із зазначеними вимогами.
Після одержання і розгляду матеріалів Оргкомітет інформує учасників про їх прийняття і відправляє персональне запрошення.
Реєстрація учасників конференції відбудеться 24 квітня з 900 до 1000.
Організаційний внесок, передбачений на видання програми конференції і тез до-повідей (у сумі 70 грн.), просимо перерахува¬ти на банківський рахунок Академії:
р/р 26007301245903 у Московському відді¬ленні ПІБ м. Києва МФО 322250, код 04641405.
Робочі мови конференції:
–    російська,
–    українська,
–    англійська.
Виступ — до 10 хв.
Витрати на проїзд, проживання, харчування здійснюються за рахунок учасників конференції.
За результатами конференції Матеріали будуть опубліковані у збірнику тез.  
Вимоги до оформлення тез:
1. Тези повинні подаватися однією з робочих мов конференції у двох варіантах:
– у вигляді віддрукованого на папері тексту, обсягом до трьох сторінок з рецен¬зією наукового керівника та його підписом;
– електронного файлу, ім’я якого співпадає з прізвищем автора тез.

2. Наявність як електронного, так і друкова¬ного тексту обов’язкова. Обидва варіанти мають бути ідентичними.
3. У друкованому та електронному варіантах необхідно дотримуватися  таких вимог:
−    параметри сторінок – А4 (210 х 297 мм);
−    поля сторінок – 2 см;
−    міжрядковий інтервал – полуторний (комп’ютерний), вирівнювання – по ширині;
−    шрифт – Times New Roman;
−    назва тез – 16 пт;
−    текст – 14 пт;
−    вихідні дані автора: прізвище, ім’я та по батькові (повністю), назва вузу, курс, факультет, спеціальність, науковий ке¬рівник (прізвище, ім’я, по батькові, нау-ковий ступінь, вчене звання);
−    текстові матеріали подаються у форматі *.doc, або *.rtf. Електронні файли інших форматів не приймаються.
Обов’язковим є посилання на використану літературу по тексту та список лі-тератури наприкінці тез.
Заявки приймаються (з позначкою «на конференцію»):
–    Науковий відділ Академії праці і соціальних відносин, Велика Окружна дорога, 3, м. Київ–187, МСП, 03680.
–    факсом  (38044) 522-49-40
–    e-mail: scientific_dep@socosvita.kiev.ua,  
тел. (38044) 526-11-34 Лесюк Тетяна Петрівна

ДодатокРозмірЗавантажитиПродивитись
Міжнародна науково - практична конференція.doc29 KBЗавантажитиПродивитись