Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

17-18 лютого 2012 р. в Академії праці та соціальних відносин Федерації професійних спілок України (Київ) відбувся науково-практичний семінар «СОЦІАЛЬНА РОБОТА: ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ»
17.02.2012 - 09:00

    Голова – Тетяна Шаповалова, директор Луганського навчально-наукового інституту праці та соціальних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля) Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. За ініціативи в.о. ректора АПСВ ФПУ, д. філос. наук Вікторії Буяшенко обговорення проблемних питань підготовки фахівців з соціального забезпечення відбувалось в межах науково-практичного семінару «Соціальна робота: освітні стандарти на засадах компетентнісного підходу» (Программа). Відтак до обговорення змісту майбутніх стандартів долучились представники багатьох вищих навчальних закладів України.

        Відзначено, що на часі розробка та ухвалення Концепції розвитку соціальної роботи в Україні, в якій слід окреслити перспективи укріплення позицій соціальної роботи як сфери професійної діяльності, напряму професійної підготовки та наукової діяльності на найближчі декілька років. На думку фахівців, до актуальних завдань становлення професії належать консолідація професійної спільноти, надання соціальній роботі наукового статусу, розмежування компетенцій фахівців соціальної роботи та соціальної допомоги, побудова узгодженої системи професійної підготовки фахівців всіх кваліфікаційних рівнів, реалізація компетентнісного підходу завдяки збільшенню в навчальних планах питомої ваги практичної підготовки, розвиток системи підвищення кваліфікації та перепідготовки викладачів ВНЗ і фахівців-практиків. Учасники семінару також наголосили на тому, що вітчизняні освітні стандарти повинні відповідати стандартам міжнародним, зокрема, Глобальним стандартам освіти та підготовки фахівців із соціальної роботи.