Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

28.04.2012 - 12:00

    Академією праці і соціальних відносин Федерації профспілок України  була проведена Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та викладачів на тему : «Корпоративна соціальна відповідальність–фактор сталого розвитку держави»

     24–25 квітня 2012 р. відбулася Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і викладачів на тему: «Корпоративна соціальна відповідальність–фактор сталого розвитку держави». Організаторами конференції була Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, Федерація профспілок України, Міжнародна асоціація навчальних і наукових закладів з підготовки кадрів для соціально-трудової сфери, Українська асоціація розвитку менеджменту та бізнес - освіти.

     Конференція відбулася  за підтримки мережі Глобального договору ООН в Україні.

     Тема цієї конференції була обрана не випадково та не ситуативно, вона  близька і зрозуміла для професорсько-викладацького колективу Академії.

     «... У Концепції розвитку вузу до 2020 р. наш навчальний заклад позиціонує себе саме як соціально-відповідальний вищий навчальний заклад, який вживає додаткових заходів для підвищення якості освіти студентів, життєвого рівня працівників Академії та їх сімей, а також місцевого співтовариства і суспільства в цілому...», - наголосила доктор філософських наук, в.о. ректора Академії праці і соціальних відносин - Вікторія Василівна Буяшенко під час відкриття конференції 24 квітня.

     У такому важливому заході брали участь представники 34 навчальних закладів України, п’яти навчальних закладів ближнього зарубіжжя, представники профспілкових організацій України, а також представники великих компаній, громадських та благодійних організацій.

     Представляли вказаних вище учасників 372 особи. Вони були репрезентують кілька поколінь визначних вчених і вчених-початківців, аспірантів та викладачів.

     У рамках чотирьох секцій конференції обговорювалися питання: соціально-корпоративної відповідальності, як способу гармонізації економічних, соціально-корпоративних і суспільних цілей; теоретичні і практичні проблеми юридичної відповідальності в Україні; соціальної відповідальності як фактора функціонування соціальної системи, а також соціальна відповідальність освіти перед суспільством. На завершальній сесії конференції обговорювалися рекомендації учасників про практичні застосування зазначених аспектів. Ці дискусії будуть опубліковані і розіслані зацікавленим сторонам, представникам державних органів, профспілкових, громадських організацій та бізнесу.

     Предметним внеском у розвиток Академії праці і соціальних відносин є подарунок бібліотеці вищого навчального закладу  книг, виданих Центром «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності».