Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

16 квітня 2012 р. у Москві відбулась Міжнародна науково-практична конференція, в якій брала участь доктор філософських наук, в.о. ректора Академії праці і соціальних відносин - Вікторія Василівна Буяшенко з доповіддю «Профспілковий рух: досягнення та проблеми».
16.04.2012 - 09:00

Вікторія Василівна, 16 квітня 2012р. в Москві відбулася Міжнародна науково-практична     конференція, в якій Ви брали участь.

Вікторія Василівна, 16 квітня 2012р. в Москві відбулася Міжнародна науково-практична     конференція, в якій Ви брали участь.

Скажіть, які, на Вашу думку,  досягнення Федерації профспілок України за зазначений період? Яку роль вони відіграють в економіці країни?:

За 20 років Федерація профспілок України пройшла великий та складний шлях і залишилась вірною своєму покликанню – захист прав та інтересів трудящих. Процеси приватизації, розвитку підприємництва, формування нових трудових відносин сконцентрували увагу профспілок на освітній, правозахисній діяльності, пошуку нових механізмів соціального діалогу. Суттєва трансформація профспілкового руху почалась після проголошення незалежності України. Федерація профспілок України вважала за свій обов’язок розробити нову концепцію свого розвитку. В основу розробки цієї концепції були покладені принцип незалежності, нейтральності профспілкових організацій, а головним напрямом діяльності став захист соціально-економічних прав громадян.

Який механізм співпраці  Федерації профспілок України з державою та роботодавцями було сформовано?:

У 1990-х–на початку 2000-х років в Україні сформувалась правова база соціального партнерства, яка включала в себе нормативно правові документи, процедури підписання колективних договорів та угод, тристоронні органи для вирішення соціально-економічних проблем. У результаті між урядом країни, профспілками та роботодавцями була побудована цілісна система діалогових відносин та партнерської взаємодії на всіх рівнях.

В Україні впроваджене тристороннє керівництво фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування працівників. До недавнього часу цей процес ще не був завершений відносно управління Пенсійним фондом. Однак, вже у цьому році почались істотні зрушення і у цьому  напрямі.

Ви вважаєте, що ФПУ таким чином впливає та бере участь у законотворчому процесі країни. Як саме?:

Незважаючи на те, що профспілки позбавлені права законодавчої ініціативи в рамках соціального діалогу до Федерації на узгодження надходять законопроекти та правові акти з питань умов праці, соціально-економічного  та правового стану трудящих, соціальних гарантій, зайнятості, індексації та збільшення заробітної плати, пенсій, соціальної допомоги, забезпечення правових гарантій профспілкової діяльності.

Одним із найважливиших наших досягнень стало прийняття в 1999 р. Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», яким офіційно закріплено за профспілками право на представництво та захист соціально-трудових прав та інтересів трудящих. Крім того, законодавчо закріпилась незалежність профспілок від органів державної влади, роботодавців, політичних партій та рухів.

Яку участь бере ФПУ у вирішенні наболілих проблем трудящих?:

Найважливішим етапом нормотворчої діяльності Федерації профспілок України стала робота над проектом Трудового кодексу. Починаючи з 2003 р., представлені сотні пропозицій, проведено десятки засідань робочих груп, круглих столів, нарад, консультацій. Тільки до останнього варіанту законопроекту було подано 142 пропозиції, переважна більшість яких врахована.  І те, що цей найважливіший документ у цілому спрямований на захист прав працівника, значною мірою вважається заслугою ФПУ. Як результат, експерти Міжнародного бюро праці визнали цей законопроект найкращим на пострадянському просторі.

Також  Федерація наразі бере активну участь у вирішенні таких проблем трудящих, як: 

-       розподілення результатів праці – частина оплати праці в структурі ВВП нашої країни  становить лише 51% (у розвинутих країнах цей показник дорівнює 60–70%), що не дозволяє забезпечити розширене відтворення трудового потенціалу та гальмує розвиток високотехнологічних та наукових виробництв;

-       проблема своєчасної виплати заробітної плати, що вказує насамперед на цинічне порушення прав людини. Роботодавці заборгували 320 тис. працівників економічно спроможних підприємств 1,6 млрд. грн. У 1993 р. за ініціативою Федерації був створений Український координаційний комітет сприяння зайнятості населення, який активно співпрацював у розробці державних програм, спрямованих на вирішення цієї проблеми;

-       питання охорони праці. Тільки за останніх 5 років на виробництві загинуло майже 5 тис. працівників та більш як 85 тис. травмовано. Тому головним завданням є зміцнення інспекцій з охорони праці та покращення результатів їхньої  роботи.

 

 

Вікторіє Василівно, але ж загальнополітична і соціально-економічна ситуація в Україні останнім часом змінилась. Як реагує профспілка на нові умови?

            Так, зазначені зміни потребують посилення діяльності з метою захисту прав та інтересів членів профспілок. Ситуація вимагає цілеспрямованих дій з розвитку системи профспілкової освіти, а також проведення наукових досліджень.

З цією метою Постановою Президії у серпні 2011 р. було прийняте рішення про створення Інституту профспілкового руху на базі Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Його головною метою є  науково-методичне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності профспілки України, її членських організацій, підвищення ефективності діяльності, захисту соціально-трудових прав трудящих на принципах соціального партнерства, а також різнобічного розвитку профспілкової освіти.

Сьогодні проводиться інтенсивна підготовка відкриття Інституту з 1 вересня цього року. Створюється матеріальна та методична база, готується персонал, формуються наукові групи. Маємо надію, що з часом цей структурний підрозділ Академії стане флагманом профспілкової науки та освіти в Україні.

Як Ви вважаєте, чи є перспектива подальшого розвитку соціального та економічного діалогу профспілок з державою?

            Профспілковий рух в Україні має стати важливою складовою демократії, запорукою побудови громадянського суспільства. За умов економічної кризи збільшується роль профспілок в урегулюванні соціальних відносин і це безпосередньо залежить від якісного захисту трудових та соціально-економічних прав та інтересів.

            З викладеного доходимо висновку, що тільки сильні, організовані, згуртовані профспілки можуть стати реальним, авторитетним об’єктом соціального партнерства в громадянському суспільстві. Сила та авторитет профспілок ґрунтується на якісному захисті соціально-економічних прав працівників, здатності організувати колективні дії, наявності в необхідній кількості кадрових та фінансових ресурсів, достатній інформаційній політиці.

 

Вікторіє Василівно, дякуємо за увагу та плідний внесок у розвиток якісної співпраці профспілок з державними законотворчими органами!